Dieren specialiseren zich in hun voedselkeuze, met evolutionaire verschillen in uiterlijk, gebit en maagdarmstelsel tot gevolg. Zuurtegraad van maagsap en kolonisatie (aantallen en verhoudingen van soorten) door enzymen en bacteriën passen zich aan. Enkele soorten gebruiken organen en technieken die flink afwijken van onze mogelijkheden.

Bot en (kraak)been verteren digestie – truc -1 -  

In de scheikundeles en in moordverhalen worden zuren gebruikt om harde materialen, ook beenderen, op te lossen. Het zure maagzuur (lage pH) van vleeseters en predatoren zal daarnaast ook micro-organismen zoals bacteriën en schimmels doden. Aaseters als hyena en gier zijn hier sterk in. (Zie: Jacht – Dode dieren eten)

De meeste moderne honden werden brokkeneters en zijn daarin niet meer getraind. (Maar het kan wel nog opgebouwd worden, net zoals wij zelf van dieet kunnen veranderen.)

Zie ook (gebruik de zoekfunctie):

Hout verteren, xylofagen   digestie – truc -2 -  

Braakballen  bij Uilen        digestie – truc -3 -  

Sterrenschot                     digestie – truc -4 -  

Herkauwers                      digestie – truc -5 -  

Krop                                  digestie – truc -6 -  

Keutels eten,  caecotrofie digestie – truc -7 -  

Blindedarm en appendix   digestie – truc -8 -  

Maagstenen                      digestie – truc -9 -  

Spijsverteringsstelsel       digestie – truc -0 -