Veel producten maken het leven eenvoudiger: zeep, verf, lijm, kool, rubber…

Maar je vindt ze niet (in pure vorm) in de natuur.
Er zijn bewerkingen nodig om de natuurlijke stoffen en mineralen geschikt(er) te maken voor gebruik. Verhitten of destilleren zijn veel gebruikte technieken.

alchemieEr zijn meerdere en andere mogelijkheden. Afhankelijk van de materialen en hulpmiddelen, en inzichten en ervaringen die onze voorouders hadden, slaagden ze er steeds beter in een efficiëntere productie te organiseren.
Nu zijn veel processen geïndustrialiseerd en geautomatiseerd, en raken we de knowhow van onze voorvaderen kwijt.

We pogen in deze rubriek zoveel mogelijk van die kennis te verzamelen en te bewaren.