Borax of natriumtetraboraat is het natrium-zout van boorzuur.
De naam komt van het gelijknamige mineraal (Perzische burah), dat al in de Oudheid gebruikt werd bij de productie van glas. Ook de naam boor voor het voornaamste element van borax is daarvan afgeleid.

BoraxBorax is een zout dat slecht oplost in koud water, maar goed in warm water. Na verdamping van een borax-oplossing ontstaat een glasachtige laag die op metaaloppervlakken sterke oxidatie voorkomt en het uitvloeien van metaal bevordert. Borax is daarom gekend als flux bij het solderen.
Bestrijdingsmiddelen tegen houtworm op basis van borax en boorzuur zijn erg giftig. Vanwege die giftigheid wordt borax ook gebruikt als desinfecteermiddel.

Het mineraal borax (Na2B4O5(OH) 4.8(H2O)) is de voornaamste bron van borax. Ook colemaniet (Ca2B6O11.5(H2O)), kerniet (Na2B4O6(OH)2.3(H2O)), en tincalconiet (Na2B4O5(OH) .3(H2O)) werden hiervoor ontgonnen.