Twee met bitumen aan elkaar gelijmde stenen van tenminste 36.000 jaar oud vormen de oudste teruggevonden lijmverbinding.
BitumenBitumen is een viskeuze (stroperige) vloeistof die van nature voorkomt in ruwe aardolie. Na getrapte destillatie voor het winnen van andere bestanddelen als nafta, benzine of diesel blijft het als zwaarste bestanddeel achter. Bitumen is een belangrijk bestanddeel van asfalt.
Het werd gebruikt om steen te verlijmen, kuipen, boten en manden te dichten.

Bitumen heeft bij omgevingstemperatuur de eigenschappen van een vaste stof, maar is fysisch een vloeistof. Bij hogere temperaturen neemt de vloeibaarheid toe.
Bitumen wordt ook onder de grond gevonden, onder andere in Canada. Gesmolten wordt het opgepompt, of gewonnen door mijnbouw.

Teer en bitumen vertonen grote overeenkomsten maar hebben een verschillende herkomst. Teer wordt verkregen uit steenkool of hout. Vanwege de hoge concentratie van PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) wordt (kool)teer sinds 1990 niet meer in de wegenbouw toegepast.