Een eerste noodzakelijke, dagelijkse behoefte om te kunnen leven is zuiver en drinkbaar water.

Als je de schandelijke luxe gewoon bent om hiermee meermaals per dag het toilet te spoelen en een gazon water te geven, dat lijkt het alsof dit geen probleem kan zijn.

waterMaar een hele industrie moet zorgen voor het verzamelen, reinigen en verdelen van dit water.

Als dit wegvalt kan je misschien nog even verder met flessen bronwater.

Daarna komt de vraag of je zelf in de buurt nog een bron kan vinden. Of een grondwaterput. En hoe vervuild die al dan niet is. Jaarlijks sterven 2,2 miljoen mensen aan ziekten veroorzaakt door het gebruik van biologisch onzuiver water. Naast redelijk onschuldige maag- en darmaandoeningen, is er ook gevaar voor veel ergere ziekten zoals kinderverlamming, hepatitis A, tyfuskoorts en cholera.

De piramide van Maslow geeft een hiërarchische ordening van behoeften die een mens heeft en nastreeft. Hoewel latere onderzoeken er geen bevestiging voor geven vind ik de basis met fysiologische of 'Lagere fundamentele behoeften' wel ter zake als het om overleven gaat. Zorg eerst voor drinkwater, dan voedsel; kleding, warmte, huisvesting en slaap; daarna veiligheid en zekerheid…

(Streven naar bevrediging van hogere behoeften als relaties, waardering, erkenning en zelfrespect worden hier niet beschreven.)

Water heeft volgens sommige onderzoekers een intern geheugen, het watergeheugen. Water kan in die stelling informatie opslaan en zelfs doorgeven aan andere systemen / organismen.

MaslowDr. Wolfgang Ludwig: „Drinkwater kan chemisch gezien schoon zijn, maar fysisch beschouwd kan het nog steeds belast zijn met informatie over schadelijke stoffen!" Ook homeopathie zou werken met het principe dat water informatie doorgeeft.

Regenwater, afvalwater e.a. draagt in deze visie dus jarenlang informatie mee uit vorige situaties van zijn kringloop.

Kwelwater kan over een afstand van bv 200 meter sijpelend 100 tot 200 jaar ondergronds onderweg zijn. Hierdoor is het mogelijk dat gevolgen van onze recente intensieve landbouw (meestal op vruchtbare en goed bereikbare hoger gelegen gronden) pas binnen enkele generaties effect gaan hebben op de natuur en begroeiing in kwelgebieden.

Mos regelt de waterhuishouding van het bos. Eén ha kan 30.000 liter opnemen en wekenlang vasthouden.

Het oudste water ter wereld werd gevonden in 2016, 3 km diep in een Canadese mijn. Het is 2 miljard jaar oud, gedateerd via ingesloten helium en xenon, en bevat sporen van bacteriën.