Een mineraal is een meestal kristallijne stof die gewoonlijk uit zouten bestaat.
Door vorm, kleur, kraskleur, smeltgedrag ed. kunnen ze door een specialist herkend worden.
Er zijn voor mineralen verschillende indelingen in meerdere groepen met metalen, fosfaten, sulfaten, nitriden, kwartsen enz.

Kristallen hebben een sterk geordende structuur van atomen (of moleculen) in een herhaald patroon.

MineralenVele zijn net als vitaminen belangrijk als sporenelement, vb. ook in mineraalwater.
In grotere hoeveelheden zijn ze vaak ongezond of giftig.

De International Mineralogical Association (IMA) erkent in de delfstofkunde (in 2004) ongeveer 4.000 mineralen.
Ongeveer 150 komen overvloedig voor, 50 incidenteel, en de rest is eerder zeldzaam.

Om geschikte mineralen voor grondstoffen te vinden helpt kennis van de aardlagen.
Ook om nuttige stoffen te vinden of te maken zijn er specialisaties.
Om hier echt je weg in te vinden is studie, of een uitgebreide hobby nodig.

De oude Grieken hadden al prospectors die verschillende gesteenten zochten. Die werden gesorteerd, tot poeder verbrijzeld, gewassen om organische stoffen er uit te spoelen, en geroost boven een houtvuur met veel luchttoevoer.

‘De functie van een expert is niet het beter weten dan de anderen,
maar het bij het verkeerde eind hebben om ingewikkelder redenen.’
(David Butler)
 ‘Expert: iemand van buiten de stad.’(Paul A. Mars)