GeologieDe geoloog bestudeert de vorming, de structuur en de geschiedenis van de aardkorst en de gesteenten.
Aan de noordrand van de Duitse middelgebergten komen op meerdere plaatsen ertshoudende gesteenten met ijzererts aan de oppervlakte. Ze vormen de basis voor talrijke ijzersmelterijen en ijzerpletterijen in de Eifel, het Siegerland en Sauerland.
De zink- en loodertsen aan de rand van de Eifel zijn gevormd door hydrothermale afzettingen.
Kennis van processen en vorming helpt ze te vinden.
Het heeft weinig zin in je tuin een diepe put te graven in de hoop een goudmijn te vinden. Of…?