Vuursteen DisselsMijnbouwkunde houdt zich bezig met het systematisch winnen van mineralen en delfstoffen uit de bodem, ook in vloeibare (aardolie) of gasvorm.
In Nederland was er al mijnbouw in 3.100 voor Christus. In het Zuid-Limburgse Rijckholt was een grote (nog te bezichtigen) vuursteenmijn waaruit duizenden bewerkte stenen wijd verspreid werden in Europa. België kent al sinds de Romeinse tijd steenkoolwinning in de Borinage. In de middeleeuwen is de ondergrondse kalksteenwinning tot bloei gekomen in (mergel)groeven onder meer in de Sint Pietersberg bij Maastricht.

Bij een open mijn of dagbouw kan er aan de oppervlakte gedolven worden.
Problemen bij mijnbouw kunnen o.m. zijn: water er uit pompen, lucht er in pompen, stutten.
O.m. voor het winnen van steenkool, kalk, zout en ijzererts is mijnbouw belangrijk.

De prehistorische kopermijn in Rudna Glava (140 km oostelijk van Belgrado) is 7.000 jaar oud, en heeft schachten van 20 meter diep.

 

mijnbouw

Mijnwerkers houden van een driegangen-menu.