Vee houden is nuttig. Je krijgt prima vlees, melk, leer, wol en mest, en de dieren eten dingen die we zelf niet kunnen verteren. In ruil moet je zorgen voor goed drinkwater, voeding en wintervoeding, ruimte, stalling en verzorging. Let goed op wormen e.a. parasieten en besmettelijke ziekten.

veeGoedbedoelde overheids-regulitis met verplichte inentingen, aangifteplicht, registratie, oormerken, (geneesmiddellen)register, mestbank, milieureglementering, slachtvergunning, slachthuis,..hebben me doen afhaken. Bemoeizucht en administratie hebben ook grenzen.
Ter bestrijding van epidemieën is het natuurlijk wel zinvol. Maar misschien passen grootschalige projecten, concentraties en antibiotica ook niet in een gezond en preventief beleid. Dus, informeer je goed voor je begint.
Gebruik zoveel mogelijk authentieke, streekgebonden oude rassen i.p.v. commerciële uniforme fokproducten. Die zijn meestal sterker en resistenter dan generaties lang in één richting (op enkele kenmerken) verder geselecteerde dieren of planten.


Dieren hebben twee vitale functies in de maatschappij: lekker zijn en goed passen. (Grey Proops)
Met de dood van mijn man is het laatste rund van mijn erf verdwenen.
Als je 's morgens met de kippen opstaat,
 overdag werkt als een paard en
 's avonds zo moe bent als een hond
dan is de kans groot dat
 je een ezel bent.