Eindtijd of Armageddon is een Bijbels begrip. In meerdere religies wordt de periode die voorafgaat aan het ‘einde der tijden’ gekenmerkt door bijzondere gebeurtenissen: rampen en oorlogen, verduistering, vuur, de zon die op komt in het westen, volksopstanden, honger… we zijn dus eigenlijk al 2000 jaar op weg naar het einde.

Maar daarna komt de Messias die het kwade overwint, of de ware Boeddha die terugkeert, met de start van het nieuwe en vredige koninkrijk Gods op aarde.

eindebeschavingApocalyps is Grieks en staat voor revelatie, onthulling, openbaring (gebruikt voor het boek Openbaringen uit het Nieuwe Testament). Aangezien in dit bijbelboek het einde van de wereld wordt beschreven, wordt het woord tegenwoordig algemeen gebruikt voor een chaotische ’einde der tijden’ situatie i.p.v. de openbaring van verborgen dingen door God aan een profeet.


Er zijn ongeveer 500 profetieën in het Oude Testament die betrekking zouden hebben op de Tweede Komst van de Messias. In het Nieuwe Testament houdt een kwart van de verzen zich bezig met de wederkomst van Jezus.
(Mattheus 24: 1-8 + 9-12) ‘Wanneer zullen deze dingen zijn, en welk het teken van Uw toekomst, en van de voleinding der wereld? En Jezus antwoordt: Ziet toe, dat u niemand verleide. Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden. En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het volk zal tegen het volk opstaan, en het  koninkrijk tegen het koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën, en aardbevingen in verscheidene plaatsen.‘


En Nostradamus beschrijf in een brief aan zijn zoontje Cesar zijn voorspellingen:
‘…zulke stortvloeden en overstromingen dat er geen plek op de wereld zal zijn die niet zal zijn overstroomd en dat voor lange tijd bijna alles zal zijn verwoest, met uitzondering van het weer en de ruimte...'
‘…na deze overstromingen zal er uit de hemel zo'n grote hoeveelheid vuur en gloeiende stenen vallen dat niets zal ontkomen aan deze laatste verwoestende brand.’


Dus,.. tataaa..! Hier zijn de doemscenario’s voor een catastrofe. Al vaak voorspeld, maar nog nooit gebeurd.
Voor zover we weten.
Ieder jaar opnieuw zijn ze er, met memorabele toppers voor 1999 en 2012.
En allicht ook al allemaal verfilmd.

Mogelijkheden zijn er te over: agressieve aliëns, inslagen van asteroïden, aardbevingen, erupties, tsunamis, kernrampen, giframpen, poleshift, creditcrises en zonnestormen.
Ook combinaties van rampen zijn mogelijk: een inslag veroorzaakt een aardbeving veroorzaakt vulkaanuitbarstingen die een tsunami en kernramp veroorzaken. Het kan. Een ramp komt nooit alleen.

De gigantische en oncontroleerbare krachten die hier telkens mee gemoeid zijn dwingen ons, kleine mensjes, in ieder geval tot nederig realisme. Iedere dag kan de laatste zijn.

Massa extinctie

Jaar geleden

Periode &

Gerelateerd aan

Verdwenen leven

1

-440 mio

ordovicium

afkoeling

85%

2

-370 mio

laat devoon

klimaatverandering

75% aquatisch

3

-252 mio

Perm-trias

klimaat & tektoniek?

96% in zee

4

-201 mio

Trias-jura

klimaat & tektoniek?

50%

5

  -66 mio

krijt-paleogeen

asteroïde of supervulkaan

76%, dino’s e.a.

6

nu bezig

antropogeen

klimaat

. . .

(De Ä waterbeer overleefde het allemaal.)

Paleontoloog Henry Gee schrijft in EOS (12/2021): De mens is tot uitsterven gedoemd.

De tekenen aan de wand: de habitat die zozeer in verval raakt dat er minder hulpbronnen zijn voor iedereen; de vruchtbaarheid neemt af; geboortecijfer zakt onder het sterftecijfer; genetische hulpbronnen zijn beperkt - dan is het eind in zicht. De enige vraag is hoe snel het zal komen. (Ook zonder catastrofe, pandemie of klimaatramp.)

(Zie ook https://toverlevenaar.cultu.be/experiment-universe-25/ )

Andere optie voor het einde van de wereld: de bureaucratie.
Beschaving: evolutie van een vuile mens in een propere wereld
 naar een propere mens in een vuile wereld.
( Jaques Embrechts)