Met onze huidige kennis van de kosmos, het aantal planeten dat we ontdekken, en vooral het aantal mogelijk leefbare of bewoonbare planeten dat er in de gigantische uitgestrektheid van de ruimte te vinden is, getuigt het stilaan van kortzichtige pretentie om te veronderstellen dat wij de enige levensvorm zouden zijn. Ook de mogelijkheid dat er elders eveneens intelligent leven kan bestaan wordt steeds meer aanvaard.

AlienthreatEr zijn letterlijk miljarden sterrenstelsels met miljarden sterren, waarvan er vele planeten hebben. Bij die biljoenen planeten zijn er volgens de Vergelijking van Drake honderden miljoenen waarop leven mogelijk is.

Naar aanleiding van de geclaimde ontdekking van een arsenicumetende bacterie (Halomonadaceae) in het Californische zoutmeer Mono Lake stelde de NASA in 2010 dat dit de inschatting van buitenaards leven totaal verandert.
Voorheen werd verondersteld dat 6 elementen in het DNA noodzakelijk zijn voor leven. In bovenstaand geval is fosfor vervangen door arsenicum. Andere vormen en samenstellingen kunnen dus ook leven. En dat vergroot de kans op buitenaards leven aanzienlijk.

Ruimtesondes speuren in ons zonnestelsel naar leven. Buiten ons zonnestelsel wordt in het SETI project met radiotelescopen gezocht naar signalen van een intelligente bron.

Wetenschappers houden de potentieel leefbare planeten bij in een index. Op dit ogenblik zijn al 47 planeten en manen gevonden die in het plaatje passen, zoals Gliese 581g en Kepler 22-b.

Over een praktische mogelijkheid om contact te zoeken en te maken beschikken wij (nog) niet.         Maar zij misschien wel.         Stel dat we vroeg of laat bezoek krijgen van (hogere) intelligenties, hoe zou dat dan verlopen?

Als we bij onszelf te biechten gaan, eens diep in eigen boezem kijken, dan belooft dat niet veel goeds. Als blanke westerlingen hebben we ooit de meest afgelegen en haast onbereikbare brokken land op onze eigen wereldbol bezocht, en gekoloniseerd.

We gingen er heen uit nieuwsgierigheid, en om rijkdom te vergaren.
We namen mee wat we nuttig en waardevol vonden: gewassen en dieren, goud en grondstoffen. Soms tijdelijk of enkel in eerste instantie in ruil, voor waardeloze kralen en spiegels, of voor vuurwater en –wapens. En anders namen we het met geweld. Van gemakkelijke prooien als de dodo (blijkbaar smakelijke loopvogel op Mauritius) zouden we met smaak de laatste opgegeten hebben.
Oorspronkelijke eigenaars, bewoners of gebruikers werden verjaagd als ze concurreerden voor dezelfde goederen. Of vermoord.
We brachten geloof en ziekten, en roofden wat ons uitkwam, zelfs de grond. Waarin en waarop we de oorspronkelijke bewoners onder dwang voor ons lieten werken. Of we verscheepten hen duizenden kilometers om dat te laten doen door wie het overleefde.

Wat blijft er nog over van de oorspronkelijke cultuur van Indianen, Negers, Aboriginals?

Fundamentalisten en kamikazes doden nu nog omwille van een ideologie of overtuiging. Nog altijd vermoorden we elkaar omwille van grondstoffen, territorium, olie. Zelfs omwille van een andere geloofsovertuiging of geaardheid worden mensen op de meest gruwelijke manier gemarteld en gedood.

Zullen aliens die de kennis en de technologie hebben om lichtjaren ver te reizen meer respect hebben voor onze primitieve levensvorm die ze hier gaan tegenkomen? Kilo’s sciencefiction verhalen over buitenaardse invasies serveren diverse mogelijkheden.
Sommigen zijn van mening dat er eeuwen gelden al aliens (goden) naar de aarde kwamen.
Anderen zijn ervan overtuigd dat er stiekem onherkenbaar als mensen vermomde aliens of reptilians tussen ons leven. Of dat overheden al lang contact hebben of samenwerken met ET’s en ufonauten.

Maar dat gaat eerder over geloven, dan om weten. Laten we het er maar bij houden dat de mogelijkheid bestaat, dat ze (ooit) kunnen komen.

Misschien reizen er onbedoeld samen met ET, zoals ook bij ons, virussen en bacteriën mee die hen niet deren, maar voor andere levensvormen desastreus zijn. Of misschien brengen onze astronauten iets dergelijks onbewust mee van een ruimte uitstap. Of reizen ze in een meteoriet naar hier.

Misschien willen aliens, net als onze eigen blanke voorouders, ook gewoon maar grondstoffen. Of voedsel, hemoglobine, vet,… Of goedkope mijnwerkers? Bekeerlingen? Waarom zouden ze wat dat betreft anders of beter zijn dan ons?
Misschien is hun ethisch besef samen met hun technologie verder ontwikkeld?
Laat ons hopen dat ze verstandiger en vooral humaner zijn dan mensen.

Buitenaards gevaar: Leugens en nonsens worden niet gecensureerd. (Hugo Tresinie)