Wat zou er na 5.000 of 10.000 jaar nog van onze huidige beschaving te vinden zijn?
(Misschien straling van desintegrerend radioactief afval?)
Kan een beschaving verloren gaan? Het is al meermaals gebeurd. We vinden overblijfselen van beschavingen waarvan we weinig of niets weten.

Niet zelden hebben wij, westerlingen, met onze hebzucht, oorlogen, geloof, slavernij en ziektes ook schuld aan het verdwijnen van volken en culturen.

LostcivilizationsVaak zijn verdwenen beschavingen bij gebrek aan informatie een zaak van believers en non-believers, gesitueerd vóór een zondvloed van ca 9 tot 12.000 jaar geleden. Imposante bouwwerken worden bij gebrek aan verklaring toegeschreven aan goden, reuzen of aliens, en grotendeels onbegrepen, verklaard als zon-, maan- of astronomische kalender.
(Telkens ik dat lees ben ik weer blij dat ik jaarlijks een papieren dingetje tegen de kast kan hangen.)

Niemand weet het, fantaseren staat vrij…


Volgens de theorieën zijn de Aborigines ongeveer 50.000 jaar geleden in Australië aangekomen vanuit Zuidoost-Azië (net zoals de Indianen in Amerika). De Aboriginals kenden geen pijl en boog, maar gebruikten wel de boemerang.

Jericho is de oudste continu bewoonde stad ter wereld, gelegen op de Westelijke Jordaanoever (Palestina), ca 15 km ten noordwesten van de Dode Zee, ongeveer 260 meter onder zeeniveau. Gedurende meer dan 11.000 jaar was het een gewilde locatie waarschijnlijk vanwege de voorraden drinkwater en de gunstige ligging.

Atlantis waarvan de bevolking zo'n 11.000 jaar geleden in overvloed en weelde leefde, werd voor het eerst vermeld in Plato's dialogen Timaeus en Critias. Door een catastrofe zou het rijk plotseling zijn verdwenen. De hoofdstad van Atlantis was een strikt geometrische structuur van concentrische cirkels met afwisselend een ommuurd (ei)land(deel) en een kanaal. Waarschijnlijk is Atlantis in een van de vele duizenden boeken daarover al op bijna iedere plek op aarde gesitueerd.

Rond 1962 ontdekte men in Göbekli Tepe grote, T-vormige pilaren met reliëfs van leeuwen, stieren, zwijnen, vossen, gazellen, reptielen (zoals slangen) en vogels (een ‘ark van Noë’).
Deze ‘Navelberg’ (ca 13 km ten noordoosten van Şanlıurfa, in het zuiden van Turkije) is met circa 11.500 jaar (C14-datering) het oudst bekende stenen complex ter wereld.
In die tijd van jager-verzamelaars was er geen geavanceerde organisatie die dit kon maken. Maar het is er wel.

Het 13 hectaren grote Çatal Hüyük in het zuiden van Centraal-Anatolië dateert van ca. 7500 tot rond 6200 v. Chr. Deze tot nu toe grootste en meest ontwikkelde nederzetting uit de late steentijd telde naar schatting tot 10.000 mensen op de oostelijke heuvel.
Het verval kan zijn veroorzaakt door sociale onenigheid, het binnenvallen van migranten uit de ondergelopen gebieden rond de Zwarte Zee of uitputting van de bodem.

Nevalı Çori is een neolithische nederzetting aan de beek Kantara bij de Eufraat in Turkije. C14-dateringen wijzen naar een ouderdom van ongeveer 8000 tot 10.000 v. Chr.

Yonaguni is het meest westelijk gelegen eiland van Japan, en heeft trapachtige terrassen met rechte hoeken. Het is ongeveer 200 meter breed en 35 meter hoog en ligt 30 meter onder de zeespiegel.
De in 1985 ontdekte vreemde rotsformaties kunnen geologisch of kunstmatig zijn. Sporen van landleven, stalagmieten en stalactieten (die alleen boven water kunnen ontstaan) suggereren een ouderdom van 8000 tot 10.000 jaar.

Rond Carnac aan de zuidkust van Bretagne, Frankrijk, resten nog ongeveer 2.600 van de oorspronkelijke naar schatting 11.000 megalieten die als (alleen)staande stenen (menhirs), steencirkels (cromlechs) en grafheuvels (dolmens of tumuli) opgesteld zijn. Vermoedelijk zijn ze verbonden met prehistorische sjamanistische rituelen en werden ze rond 5.000 v.Chr. gebouwd. Zonder kruiwagen.

Gavrinis in de Golf van Morbihan heeft een megalithische tombe die rond 3500 BC gebouwd werd toen het eilandje nog met het vasteland verbonden was. Het bouwwerk heeft een doormeter van 50 m, een gang met 1 kamer, en veel vingerdrukachtige steengravures en symbolen op 23 grote stenen. Plafondstenen wegen tot 17 ton.
De stenen zijn hergebruikt uit oudere bouwwerken! Drie ervan vormden eens een 14m hoge menhir, en enkele zijn bewerkt met dierenmotieven.

De Grand Menhir van Locmariaquer ligt in vier delen gebroken op de grond. Het grootste stuk is 12 meter lang. De hele hoogte bedroeg 20,30 meter en zijn gewicht wordt geschat op 347 ton. Zet hem op!

Een Maya achtige stenen piramide ligt in Plouezoc’h in Finistere en is 72 meter lang, 25 meter breed, 6 meter hoog en telt 11 grafkamers. De bouw wordt gesitueerd rond 4500 voor Chr.

Bulgaarse archeologen (o.l.v. Vasil Nikolov, 2012) hebben bij Provadia bij de Zwarte Zee de oudste, ruim zesduizend jaar oude prehistorische stad van Europa ontdekt met huizen van twee verdiepingen, stadspoorten en iets jongere verdedigingsmuren. De archeologen schatten dat er ongeveer 350 mensen in het dorpje woonden.
Bijzonder zijn de hele dikke verdedigingsmuren, mogelijk omdat de nederzetting zeer welvarend was. De buurt is rijk aan zout, dat tot 600 voor Christus een kostbaar ruil- en betaalmiddel was. Uit koolstofdatering blijkt dat de zoutwinning bij de nederzetting ongeveer in het jaar 5500 voor Christus begon.


De beschaving van het Oude Egypte floreerde van rond 3.300 tot 332 v.Chr. langs de 6.700 km lange Nijl. We kennen vooral het gouden dodenmasker van Farao Toetanchamon, diverse tempels, obelisken, de Piramiden van Gizeh, gebouwd tussen ca. 2551 en 2472 v.Chr. Er waren (zachte) koperen, later mogelijk ook bronzen werktuigen en nog geen wiel.
De enkele keren onder zand bedolven sfinx, (half man (hoofd), half leeuw (lichaam), (als bewaker van een geheime bibliotheek?) is recent door West en Schoch rond 10.500 v.Chr. gedateerd op basis van tekenen van regen-erosie.
We vinden diverse moeilijk verklaarbare rechte zaagsneden in zeer harde steen, boorgaten, en meer dan 40.000 dunwandige hardstenen vazen van de tijd vóór de eerste farao.

Vergilius schrijft in zijn Aeneas in navolging van de oude Griekse heldendichten Ilias en Odyssee van Homerus over de inname van Troje (in het noordwesten van het huidige Turkije aan de Dardanellen) met een houten paard. Heinrich Schliemann begon in 1870 opgravingen en vond het oude Troje verdeeld in 9 lagen, en meer bouwperiodes vanaf 3.000 v.Chr. De stad is meermaals verwoest en op de puinhopen van de vorige weer opgebouwd. Ze zou definitief door een aardbeving of een oorlog verwoest zijn tussen 1193 en 1184 v.Chr.

Het 2.300 jaar oude astronomische observatorium met 13 torens van Chankillo in Peru werd tussen 250 en 200 BC voltooid.

Stonehenge is een megalithisch monument uit de Jonge Steentijd, dicht bij de plaats Amesbury op ongeveer 13 kilometer van Salisbury (Engeland). De meest recente datering voor de bouw ervan staat op 2300 voor Christus.
De ringvormig opgestelde gigantische stenen vormen een met druïden geassocieerd observatorium of gezondheidscentrum. De Sarsen stenen wegen 25 ton per stuk en komen van Marlborough, 30 km noordelijker.

De Minoïsche beschaving verspreidde zich tussen 3500 en 1375 v.Chr. vanuit Kreta over de Middellandse Zee. Het is onduidelijk waar de Minoërs vandaan kwamen. Tussen de 17e en de 15e eeuw v.Chr. heerste overbevolking. Bekend zijn keramiek, en fresco's van dolfijnen in Knossos en faciliteiten als stromend water en riolering.
De vulkaanuitbarsting op Santorini (Thera, circa 1675 - 1525 v.Chr.) zou de ondergang van de Minoïsche beschaving hebben veroorzaakt of versneld. Het eiland Santorini verdween grotendeels, Kreta werd zwaar geschokt en kampte met bevingen, asregens en een tsunami. De legende van Atlantis zou van deze gebeurtenis afgeleid kunnen zijn.

Bij Tiahuanacu, ten zuiden van het Titicacameer in Bolivia ligt een mysterieus tempelcomplex van 167 x 117 m: Puma Punku. De strakke, haakse en merkwaardige harde stenenblokken met boorgaten en sleuven kunnen alleen met geavanceerde technieken zoals frezen, boren en (beton) gieten gemaakt worden. Ze passen perfect, als puzzelstukken in elkaar. Stenen van 100 ton werden op meer dan 10 tot 90  kilometer gehaald. Dateringen variëren tussen 15.000 voor Christus tot 440 na. We hebben geen flauw idee wie waarom Puma Punku heeft bedacht, gebouwd, noch hoe dat kon.

9099 terracottafiguren werden als grafgiften meegegeven aan de eerste keizer van China, Qin Shi Huangdi (221-214 v.Chr.). Het Terracottaleger bevindt zich tussen de berg Li en het hedendaagse Xi'an. Dit gedeeltelijk op- en uitgegraven mausoleum getuigt van vakmanschap en hoogstaande cultuur. Bak maar eens één levensgroot beeld...

Tientallen zeer grote figuren van dieren, honderden geometrische vormen en duizenden lijnen zijn tussen 200 voor en 600 na Chr. vervaardigd door de Nazca- en Paraca-indianen in het zand van de pampa's van Jumana en Nazca in Peru. Ze zijn alleen vanuit de lucht waar te nemen. Waarom? In die tijd?

De Anasazi (ook Ancient Pueblo People of Ancestral Pueblo peoples) waren landbouwers die tussen 550 en 1300 in Mesa Verde (Monument Valley; Colorado, Utah, Arizona en New Mexico) leefden. Ze zijn bekend door hun opmerkelijk aardewerk, vlechtwerk en markante woningbouw tegen de rotsen: pueblos (adobes) met ladderingangen. Niemand weet vanwaar dit volk kwam, of waar naartoe en hoe het plots verdween.

De Mayacultuur in Midden-Amerika bestond vanaf circa 2000 voor Christus tot de komst van de Spaanse ontdekkingsreizigers.
De Maya hadden een ontwikkeld schrift, hoogstaande kunst, architectuur, wiskunde en astronomie.
Vanaf de 8e en 9e eeuw trad het verval in door oorlog, gevolgen van roofbouw en droogte. Steden van het centrale laagland werden verlaten. Piramiden, tempels en junglesteden blijven getuigen.

Hun buren de Olmeken leefden van 1500 tot 100 v.Chr. in de dalen van Tabasco en Veracruz, in het zuiden van Mexico en zijn gekend om de grote ronde stenen hoofden. In 1990 werd het 3000 jaar oud Cascajalblok met 62 karakters opgegraven.

De Inca's waren een indianenvolk in Zuid-Amerika, de Andes, tussen ongeveer 1438 en 1532 toen Francisco Pizarro de Incakeizer Atahualpa gevangen nam. Ze bouwden 22.000 km Incapaden, bruggen, forten, tempels en steden en landbouwterrassen. Machu Picchu is een mooi voorbeeld. Veel muren bestaan uit perfect passende stenen waardoor cement niet nodig was.

De Azteken leefden tussen circa 1200 en 1521 in het huidige Mexico (stad). De Azteken waren zeer oorlogszuchtig en zijn bekend om hun mensenoffers. Hernán Cortés, de Spaanse veroveraar, plunderde het rijk en bracht pokken mee.

Poverty Point (& Louisiana) heeft prehistorische monumentale aardwerken die tussen ca. 1750 en 1150 BC – of vroeger werden aangelegd. Mysterieus en onbegrepen, staan ze sinds 2014 op de Unesco-Werelderfgoedlijst. Deze enorme grondverzetwerken werden zonder wiel gerealiseerd. Er zijn ook artefacten van steen, been en keramiek gevonden.

Tassili n'Ajjer (Sifar City in de Sahara, Algerije) is het 8e wereldwonder en UNESCO Werelderfgoed. Dit grootste openluchtmuseum ter wereld (nu verboden terrein) telt meer dan 5.000 spelonkachtige huizen en meer dan 15.000 muurschilderingen en gravures (van mens en dier) die meer dan 20.000 jaar oud zijn. Tot de beroemdste, oudste en meest raadselachtige figuren horen "Grote Goden" en "Marsmannetjes".

Groot-Zimbabwe was de hoofdstad van het koninkrijk Zimbabwe op het Harare plateau in Afrika dat zijn bloeitijd kende van 1100 tot ca. 1450. De constructie van de oudste en omvangrijkste stenen structuren in zuidelijk Afrika begon in de elfde eeuw en duurde zo’n driehonderd jaar. De Grote Omheining heeft muren die elf meter hoog en ongeveer tweehonderdvijftig meter lang zijn en gemaakt waren door de oorspronkelijke inheemse Bantoes.

De monumentale obelisken in Axum, Ethiopië zijn tot 160 ton zwaar en meer dan 20 meter lang. Niemand weet wanneer, waarom en hoe deze scherp gesculpteerde monumenten gemaakt en op ondergrondse kelders opgericht zijn.

Ook ondergrondse gangenstelsels (Duitsland (Erdställe), Turkije (Cappadocië)) en uit de rots gehakte tempelcomplexen (Petra, Ellora, Lalibela, Maiden Saleh) stellen ons voor raadsels.

Paaseiland: zie <Ontbossing>
Meer gelijkaardige info vind je o.m. op
http://www.ancientmysteries.eu/mysteries.html


OOParts, Out Of Place artifacts, zijn handgemaakte dingen die gevonden worden in een tijd-omgeving waarin ze (nog) niet konden bestaan. Volgens de algemeen aangenomen evolutie en geschiedenis.
Oude culturen lijken nooit verder geëvolueerd te zijn dan mooi handwerk. Van motoren, aangedreven machines, elektriciteit ed. werden nooit sporen gevonden. Of..?

Enkele markante vondsten die (nog?) niet als vervalsing of hoax gekend zijn.

In 1901 werd bij het Griekse eiland Antikythera een analoge computer (ca. 140- 80 v.Chr.) uit een gezonken schip opgedoken. Het apparaat heeft nog 29 (van de 38) door corrosie aangetaste bronzen tandwielen. Het kan ingewikkelde astronomische tijdsberekeningen maken, rekenen, zons- en maansverduisteringen en evenementen als de Olympische Spelen berekenen. Er staan Korinthische maandnamen op.

In 1936 werden in Khuyut Rabuah bij Bagdad 15 cm hoge aardewerk batterijen met een deksel van asfalt gevonden. Rond een geoxideerde ijzeren staaf in het midden zit een 9 cm lange koperen cilinder van 26 mm doormeter. Als de kruik gevuld wordt met een elektrolyt zoals citroensap of azijn, dan kan het een elektrische spanning van 0,5 tot 1 volt leveren. Deze batterijen uit 224 tot 640 na Christus kunnen gebruikt zijn om sierraden te vergulden.

De Ottomaans-Turkse admiraal Piri Re'is tekende in 1513 op gazellehuid een kaart die in 1929 door een groep historici gevonden werd. Ze geeft accuraat de kustlijn van 10.000 jaar geleden weer. Op de kaart staat ook land aangegeven op de plaats waar - driehonderd jaar later - het vasteland van Antarctica werd ontdekt. De laatste keer dat het gebied zonder ijs te zien was zou rond ca 6000 jaar voor Christus zijn. Piri Reis geeft aan dat zijn werk gebaseerd is op oudere kaarten. De enige manier waarop de kaart getekend kon worden is met zicht vanuit de lucht, en kennis van spheroïde trigonometrie, de kromming van de Aarde en projectie-methoden.

Andere verbazende kaarten zijn “Dulcert's Portolano" uit 1339, de "kaart van Zeno" uit 1380, die van de Turkse Hadje Ahmed uit 1559, Oronteus Fineus van 1532…

Nog wat afwijkingen van de algemene norm:
De Dendra Lampen zijn voorstellingen van lotusbloemen in een Egyptische Hathor tempel. Ze lijken sterk op elektrische lampen.
De Acambaro Figuren (Mexico) lijken dinosaurussen (die lang voor de mens leefden).
Er zijn versteende voetsporen van mensen en dinosauriërs samen gevonden.
Er zijn diverse onmogelijk knap bewerkte kristallen schedels gevonden.
De oude, gegraveerde Ica Stenen (Peru) die Dr. Javier Cabrera in 1974 vond (liet maken??) tonen afbeeldingen van telescopen, hartoperaties en dinosaurussen.
De Kingoodie Hammer (Schotland) werd gevonden, ingesloten in een brok steen van 460 tot 360 miljoen jaar oud.
De Fuente Magna is een keramisch tablet met Sumerisch schrift. Gevonden in Bolivia.
De Kensington Runestone is een 14de eeuws Noorse artefact gevonden in Minnesota.
Egyptische mummies bevatten sporen van cocaïne ( uit Zuid-Amerika ).
De door William J. Meister in 1968 in Utah gevonden versteende zoolafdruk bevat een fossiel van een trilobiet. Van 248-213 miljoen jaar geleden?
Misschien horen de uitvindingen van Nikola Tesla en de bouw van Coral Castle hier ook bij?

"Forbidden archeology" van Cremo en Thompson bevat nog meer boeiende anomalieën.


Om nog te zwijgen van de vele verhalen en legenden met vreemde verwijzingen.

De Dogon, een volksstam in de Afrikaanse Sahel, wonen op de helling van de Klif van Bandiagara in Mali. Ze zijn bekend om hun kleurrijke, gemaskerde dansen en ceremonies, en zouden gedetailleerde astronomische kennis hebben over het Siriusstelsel die aardig klopt met wat we er tegenwoordig van weten. Hun informatie zou in een ver verleden door bezoekers van de ster Sirius aan de mensheid zijn overgedragen en werd in de eerste helft van de 20ste eeuw door onderzoekers opgetekend.

De oeroude Indische Veda’s verhalen uitgebreid en ook technisch gedetailleerd over vliegende toestellen, vimana’s. De bijbel, het Gilgamesj Epos,…

Verbazende informatie voor open geesten. Misschien zijn er ook al wel technisch hoogstaande beschavingen verdwenen. Als er de laatste 10 tot 12.000 jaar al zo vaak een beschaving verdween, kan dat best nog wel eens gebeuren. 10.000 jaar is niks voor Moeder Aarde.
Als morgen een catastrofe zou gebeuren zou ik nog in geen 20 jaar, zelfs niet met hulp van het hele dorp en omgeving, opnieuw een vliegtuig of een computer kunnen maken. Weg!
En hoe maak ik een videospeler om instructie-beelden te lezen? Die ondertussen al op DVD of op een harde schijf staan… Ondertussen een micro SD kaart.
Ik houd het dus maar bij nuttige dingen die ik wel nog zie zitten.

Archeologie: wetenschap zonder toekomst.
(Georges Elgozy)
Trouw een archeoloog. Hoe ouder je wordt,
hoe meer hij zich voor je interesseert
. (naar Agatha Cristy)
De geschiedenis is een fictie waarover we het eens zijn.
(Voltaire)
Mensen die in de zevende eeuw voor Christus leefden hadden er
totaal geen idee van dat ze in de zevende eeuw voor Christus leefden
 (W.van Broeckhoven)
Wat ik van de beschaving van de blanken vind?
Ja, dat zou geen slecht idee zijn.
(Schweitzer)