De tekst met raad en tips om een revolutie te overleven is een selectie, samenvatting en vertaling uit het (internet)pamflet:
Anonymous : Survival Guide for Citizens in a Revolution
https://www.scribd.com/doc/76593171/Anonymous-Survival-Guide-for-Citizens-in-a-Revolution


revolutionGebruik altijd je gezond verstand, en luister naar je lichaam. Slaap voldoende, gebrek aan slaap put je uit. Doe geen domme dingen. Kleine wondjes infecteren; blaren, blauwe nagels en sneetjes hinderen je beweeglijkheid en snelheid. Gebruik geen alcohol of drug, ze vertroebelen je denken en geven de andere partij een reden om je te klasseren als relschoppende junk en zuiplap.

Wees voorbereid. Een opstand komt er nooit plots. Onrust groeit en explodeert (in (grote) steden). Tracht dit tijdig en goed in te schatten: pers (ook internet) wordt gecensureerd, betogers hard aangepakt, oppositieleiders opgepakt.

Sla tijdig voorraden op voor 4 weken: water, niet bederfbare voedzame eetwaren en medicijnen die ook zonder koeling houdbaar zijn. Van 20 kg rijst kan je ca. 6 maanden eten. Voorzie o.m. pasta, blikvoeding, bloem en zout.
Kijk vooraf uit waar je in de buurt mogelijk drinkbaar water kan vinden als de toevoer onderbroken of onbetrouwbaar wordt. Koop waterzuiveringstabletten of een -installatie.
Zoek veilige, koele en droge opslagplaatsen en verdeel je reserves hierover.

Maak kopieën van al je belangrijke papieren, eventueel ook op stick (in waterdichte verpakking), CD of internet: paspoort, polissen, eigendomsakten, rijbewijs...

Maak duidelijke afspraken met familie, vrienden en je buurt of wijk om elkaar te helpen. (Her)ken je medestanders, groepeer je in kleine eenheden met vertrouwelingen, kies een leider (en herkenningstekens).
Kijk waar de hoofdtoevoer van water, gas en elektriciteit kan afgesloten worden.
Plan gezamenlijk voorzieningen voor water, energie, hulpverlening voor gewonden, ouderen, kinderen, zieken en andersvaliden. Volg een cursus EHBO, leer een draagberrie improviseren.

Plan evacuatiewegen, samenkomst plaatsen en veilige brievenbussen en codes. Houd contact met andere buurgroepen en informeer en help elkaar. Informatie is je belangrijkste wapen en overlevingskans.
Wissel telefoonnummers uit, ook van brandweer, nooddienst, en uit de eigen buurt of groep: (tand)arts, verpleger, elektricien,...

Voorzie brandstof voor wagens (en verwarming, lucifers), cash geld en ruilmiddelen (rookgerei, boeken, batterijen...), (opwindbare) zaklampen en radio’s, blusapparaten en -dekens, EHBO dozen.
Zorg 24/7 voor (zoveel mogelijk) wachtposten in korte shiften (3u) en noteer (film, foto) verdachte voertuigen, nummerplaten, inzittenden ed.
Vraag hulp van betrouwbare militairen. Zorg voor gedetailleerde kaarten van de omgeving.
Telefoons kunnen afgeluisterd en gelokaliseerd worden, vooral als de overheid je tegenstander is. Dat geldt ook voor mail en sociale media.

Verplaats je enkel waar en indien dat nodig is, licht bepakt, in kleding waarin je snel kan bewegen.
Vermijd wapens en vuurgevechten.
Ongewenste toegangen kan je versmallen of barricaderen met auto's, wasmachines ed., verstevigd met zandzakjes. Houd vluchtwegen vrij.
Bij dreigend gevaar: verhuis, trek met de hele groep terug. Verwittig anderen.
Blijf altijd in groep, of minstens per 2, en in elkaars zicht.

Draag geen militaire kledij. Draag kleding die je huid (bijna) overal bedekt (die je niet doet opvallen of identificeerbaar maakt), stevige en makkelijke schoenen waarmee je kan rennen, je gsm, cash verdeeld over enkele plaatsen op je lichaam en in kleding (om vervoer te betalen, om te kopen, je vrij te kopen, doorgang te kopen), een (neutrale) pet, een bandera die je gezicht kan verbergen, een zonnebril. Bescherm je hoofd ((motor- of ski)helm, ketel, muts(en),..), neus en mond (tegen peperspray ed.) met maskers.

Stevige (motor)kleding of vuilbakdeksels beschermen (genitaliën en borst) tegen rubberkogels.
Draag allemaal gelijkaardige (zwarte) kleding en een (zelfde) masker. Blijf samen en laat je niet insluiten.
Ordediensten dragen gelaatsmaskers. Je kan ze hinderen door ze met verf te bespuiten/beschieten.

Kijk uit voor traangas en peperspray. Het is pijnlijk, bemoeilijkt het ademhalen en verblindt. Verplaats je tegen de wind. Draag een masker, eventueel een duikbril of veiligheidsbril en synthetische vezels (die geen traangas opnemen).
Vermijdt de ondergrondse metro. (Traangas zakt).
Azijn helpt traangas te neutraliseren (op je kleding).
Draag beter geen lenzen.
Ogen (en huid) spoelen kan met een zoutoplossing (verkrijgbaar bij de apotheek) of fris water.
In Istanbul gebruikten de demonstranten bij de rellen medio 2013 een mengsel van melk, water en maagzuurremmers om de pijn van brandende ogen te verlichten.
Blootgestelde huid wordt best zo snel mogelijk gereinigd met water en zeep.
De beste bescherming tegen traangas is uiteraard een gasmasker.
Je kan improviseren door een stuk textiel of een papieren doekje te drenken in citroensap of appelazijn. Bewaar het in een plastic zakje. Je kan er enkele minuten door ademen.
Op beelden van de rellen in Istanbul is te zien hoe je met grote petflessen (5 (of 2 liter)) en folie een soort gasmaker kan maken: opening naar beneden, gevuld met gedrenkte doekjes.

Gebruik bij een aanval de lucht in je kleren om te ademen daar is de concentratie van het gas lager. Eens het textiel verzadigd is gebruik je het net niet meer. (Kleding achteraf dumpen of afzonderlijk wassen.)

Zit je in een massa mensen, verzet je niet tegen de stroming. Probeer langzaam, diagonaal van het centrum weg te komen. Vermijd zeker te vallen. Zoek muren of een portaal als steun en bescherming.
Vermijdt hoofdwegen en pleinen. Blijf binnen, zoek en ken je vluchtwegen uit een gebouw.

Ben je met de wagen, blijf (traag) rijden. Stop niet, behalve voor politie en militairen die er op getraind zijn je wagen als potentieel gevaarlijk wapen te zien.

Met scherp schieten is meestal het laatste verweer van de regerende machtshebbers: het einde is dan nabij. Het is niet de bedoeling te doden, (door vb. 1 op 100 uit te schakelen), maar wel te verwonden. Een gewonde houdt 2 tot 20 dragers, verzorgers ed. bezig. Het beeld en gehuil demotiveert de anderen. Mandateer 2 medestanders om een gewonde af te voeren, en 1 om hem te steunen, helpen, motiveren, af te lossen...
Zoek bescherming achter muren en wagens, verdwijn als er met scherp geschoten wordt.

Alle revoluties komen voort uit de maag. (Napoleon)
Armoede is de vader van misdaad en revolutie (Aristoteles)
Democratie: burgeroorlog, gedempt door welvaart. (Lévi Weemoedt)
Democratie: zelfbeheersing van het volk. (Barend Rijdes)

Anonymous als beweging wordt vaak een hackerscollectief genoemd.
Op het imageboard 4chan.org kan iedereen anoniem berichten plaatsen. Dit geeft een indruk van breed gedragen gedachtengoed waarbij status of persoonlijkheid geen grote rol spelen.

Het populaire Guy Fawkes-masker komt uit de (merchandising! van de) film en de strip V for Vendetta. Alan Moore schreef en David Lloyd tekende de strip in 1982. Hoofdfiguur ‘V’ draagt het masker in zijn strijd tegen een totalitaire Britse overheid. Hij stuurt honderdduizenden maskers en capes naar burgers die hiermee als een amorfe anonieme massa naar het parlementsgebouw optrekken.

Guy Fawkes was een soort katholiek terrorist, die op 5 november 1605 het Britse parlementsgebouw wilde opblazen vanwege de breuk met het Vaticaan.

Het masker staat symbool voor mensen die niet als individu protesteren voor eigen belangen, geld en macht, maar als anonieme burgers die een samenleving willen waarin recht wordt gedaan aan de waarden die zij belangrijk vinden. Een maatschappij waarin de overheid niet onder het mom van veiligheid de eigen bevolking steeds verder in vrijheden beperkt.
Het masker staat voor anonimiteit en uniformiteit en groepeert tegenwoordig anti-globalisten, anti-kapitalisme, mensenrechten, Occupy en de strijd tegen onderdrukking.

In 2007 publiceerde Naomi Wolf haar boek ‘The End of America’ over de teloorgang van grondwettelijke vrijheidsprincipes in haar land. Zij stelt dat er historisch tien kenmerkende stappen zijn te onderscheiden, voor de overgang van een democratie naar een fascistische staatsvorm:
 
Roep iets uit tot een verschrikkelijke interne en externe vijand
Creëer geheime gevangenissen waar marteling plaatsvindt
Ontwikkel een kaste mensen of paramilitaire troepen die geen verantwoording hoeft af te leggen aan de burgers
Ontwikkel een systeem van toezicht op de eigen bevolking
Intimideer burgergroeperingen
Ga over tot willekeurige arrestatie, detentie en vrijlating
Val belangrijke personen aan
Controleer de pers
Behandel politieke dissidenten als verraders
Schort de werking van de rechtsstaat op

Een revolutie is een strijd op leven en dood tussen verleden en toekomst.
 (Fidel Castro)
Rellen zijn de taal van degenen naar wie niet geluisterd werd.
 (Maarten Luther King)
Revolutie: oponthoud waarbij van chauffeurs gewisseld wordt.
( Jan Lasky)
Een revolutionair is iemand die het vuur van de ontevredenheid blust met benzine. (Henry De Montherlant)