Al duizenden jaren geleden zijn we begonnen dieren die we nuttig vonden bij ons te houden. Dat is veel makkelijker dan ze telkens in het wild te moeten opsporen en vangen.

lammerenVaak dienden ze eenvoudig als voedsel: konijn, varken e.a.
Of hun producten waren interessant.
Hoenders hebben het voordeel dat ze ook nog eieren leggen. En dons leveren.
Koeien, schapen en geiten leverden ook nog melk.
Schapen daarnaast nog wol.
Ezel en paard, maar ook koeien, ossen, kamelen… konden ook lasten dragen of karren trekken.
En bijen produceren geweldige honing. Zijderupsen maken zijde.
Ook honden droegen lasten. En spoorden wild op. En waarschuwden bij gevaar, hielpen jagen of prooi ophalen. En waren fijn gezelschap.
En de kat zorgde ervoor dat onze wintervoorraad niet door knagers werd opgepeuzeld.

Dieren die zich lieten domesticeren zullen we allicht, in tegenstelling tot veel andere soorten, nooit uitroeien. Misschien is het ook een overlevingsstrategie: aanpassen of opkrassen?
Hoewel: ratten, muizen, kakkerlakken, mieren, vliegen… Ze zullen ons wel overleven.


Ik wil later trouwen met een vrouw die veel houdt van beesten zoals ik.

De Rus Dmitri Belyaev begon in 1958 met het domesticeren van Siberische vossen. Hij selecteerde de minst agressieve dieren. Al na 12 generaties traden er belangrijke gedrags- en psychologische veranderingen, en morfologische, neurochemische en genetische verschillen op. De dieren werden vriendelijker, als gewone hondjes, en begonnen te kwispelen en te blaffen. Ze kregen een witte vlek op hun kop, oortjes werden flapoortjes en de typische musk-reuk nam af. Ze werden kleiner en meer communicatief t.a.v. mensen. Gelijkaardige processen hebben zich zeker ook voorgedaan bij het tam maken van alle andere vee en huisdieren.


Dieren houden

De neerhof is het onbebouwd stuk grond tussen de gebouwen van een boerderij (het erf) of kasteel (de binnenplaats, soms ook met een opperhof). Hierop werden neerhofdieren: pluimvee, konijnen en huisdieren gehouden. Pluimvee of hoenders zijn op de grond levende vogel die niet ver en hoog vliegen. De meestal tamme huisvogel worden gehouden voor de eieren of het vlees, of voor de sier.

Onder kleinvee worden schapen, geiten en varkens gerekend. Runderen en paarden worden vee genoemd.
De laatste oeros zou in 1627 in Polen gedood zijn.

Schaapjes: de meest rendabele dieren. Als je ze op het droge krijgt.