Al duizenden jaren geleden zijn we begonnen dieren die we nuttig vonden bij ons te houden. Dat is veel makkelijker dan ze telkens in het wild te moeten opsporen en vangen.

lammerenVaak dienden ze eenvoudig als voedsel: konijn, varken e.a.
Of hun producten waren interessant.
Hoenders hebben het voordeel dat ze ook nog eieren leggen. En dons leveren.
Koeien, schapen en geiten leverden ook nog melk.
Schapen daarnaast nog wol.
Ezel en paard, maar ook koeien, ossen, kamelen… konden ook lasten dragen of karren trekken.
En bijen produceren geweldige honing. Zijderupsen maken zijde.
Ook honden droegen lasten. En spoorden wild op. En waarschuwden bij gevaar, hielpen jagen of prooi ophalen. En waren fijn gezelschap.
En de kat zorgde ervoor dat onze wintervoorraad niet door knagers werd opgepeuzeld.

Soort

Jr v.Chr.

Locatie

Hond

15000 +

Diverse plaatsen

Geit

10000

Azië en Midden-Oosten

Schaap

8000

Azië en Midden-Oosten

Varken

8000

China

Koe

8000

India, Midden-Oosten, en Sub-Sahara

Kat

7000

Middellandse Zee

Kip

6000

Zuidoost-Azië

Ezel

5000

Egypte

Paard

4000

Oekraïne

 

Er zijn prehistorische babyflesjes gevonden in Beierse kindergraven. Ze verschenen rond 5000 voor Christus op het Europese continent, en werden tijdens de Bronstijd en IJzertijd steeds populairder. De diameter is vijf tot tien centimeter, en ze zijn uitgerust met een smalle tuit. Ze zijn versierd, sommige hebben de vorm van denkbeeldige dieren meegekregen. Volgens onderzoek kregen de baby’s waarschijnlijk veelal runder-, geiten-, of schapenmelk.

Dieren die zich lieten domesticeren zullen we allicht, in tegenstelling tot veel andere soorten, nooit uitroeien. Misschien is het ook een overlevingsstrategie: aanpassen of opkrassen?
Hoewel: ratten, muizen, kakkerlakken, mieren, vliegen… Ze zullen ons wel overleven.


Ik wil later trouwen met een vrouw die veel houdt van beesten zoals ik.

De Rus Dmitri Belyaev begon in 1958 met het domesticeren van Siberische vossen. Hij selecteerde de minst agressieve dieren. Al na 12 generaties traden er belangrijke gedrags- en psychologische veranderingen, en morfologische, neurochemische en genetische verschillen op. De dieren werden vriendelijker, als gewone hondjes, en begonnen te kwispelen en te blaffen. Ze kregen een witte vlek op hun kop, oortjes werden flapoortjes en de typische musk-reuk nam af. Ze werden kleiner en meer communicatief t.a.v. mensen. Gelijkaardige processen hebben zich zeker ook voorgedaan bij het tam maken van alle andere vee en huisdieren.


Dieren houden

De neerhof is het onbebouwd stuk grond tussen de gebouwen van een boerderij (het erf) of kasteel (de binnenplaats, soms ook met een opperhof). Hierop werden neerhofdieren: pluimvee, konijnen en huisdieren gehouden. Pluimvee of hoenders zijn op de grond levende vogels die niet ver en hoog vliegen. De meestal tamme huisvogel worden gehouden voor de eieren of het vlees, of voor de sier.

‘Wonderchicken’ is een vroege vogel: een in de Sint-Pietersberg (Maastricht, Nederland)  in 2000 gevonden fossiel schedeltje van een 66,7 miljoen jaar oud is het oudste fossiel van een moderne vogel, een voorouder van ons pluimvee (Galloanserae, kippen en gansachtigen). Deze  Asteriornis maastrichtensis moet rond 390 gram gewogen hebben.

Onder kleinvee worden schapen, geiten en varkens gerekend. Runderen en paarden worden vee genoemd.
De laatste oeros zou in 1627 in Polen gedood zijn.

Schaapjes: de meest rendabele dieren. Als je ze op het droge krijgt.