eenden2Eenden zijn zelfstandige productie units die slakken transformeren in Canard à l’orange. (De sinaasappel moet je achteraf zelf toevoegen.) Met voorsprong de beste slakkenvangers. En ze scharrelen niet als kippen de begroeiing kapot. Khaki Campbell is een kakikleurige slakken verslindende legeend die tot 350 eieren per jaar kan leggen. Deze oorspronkelijk Indische loopeend is typisch flesvormig (een ondersoort van de wilde eend (Anas platyrhynchos).

(Na 1950 kwam het eendenei door salmonella en paratyfus zwaar in diskrediet en verdwenen de meeste kwekerijen.)


Geef ganzen en eenden voldoende proper water. Doe het in een emmer die zo hoog is dat ze kunnen drinken maar er niet in kunnen stappen. Ze maken er toch wel een smeerboel van.
Het mannetje heet woerd, is meerkleurig en heeft een (niet altijd zichtbare) krul in de staartveren.

De cloaca is de opening onder de staart waarlangs bij vogels ontlasting en urine, eieren en sperma passeren. Bevruchten gebeurt meestal door de cloaca’s tegen elkaar te drukken. Van de ca. 10.000 vogelsoorten heeft slechts 3% van de mannetjes een uitwendige penis. Eenden spannen de kroon, met soms aanzienlijk lange exemplaren.


Eend met raapjes, ‘Canard aux navets’ is een bekend Frans gerecht dat ook de Romeinen reeds opdienden. De eend kon vervangen worden door kraanvogel.


‘Eend: vogel die loopt alsof hij de hele dag paardgereden heeft.’
(Hans Ferrée)
'Hoe vang je eenden?' 'Door een jachthond in de lucht te gooien!'
'Waarom vang je zo weinig' 'Ik kan niet hoog genoeg gooien!
'(JW van Besouw)


Zwanen

zwanenMensen met een vijver houden zwanen (Cygnus) als versiering. In Engeland werd, en in Oost-Europa wordt het als een absolute lekkernij beschouwd.

Een zwarte zwaan was in Europa meer dan een witte raaf, spreekwoordelijk iets dat niet bestond. Tot Willem de Vlamingh ze in 1696 ontdekte aan de Zwanenrivier (Perth, Australie).

Over de hele wereld verspreid komen slechts zeven soorten zwanen voor: de knobbelzwaan, de zwarte zwaan, de zwarthalszwaan, de wilde zwaan, de trompetzwaan, de kleine zwaan en de fluitzwaan. De knobbelzwaan heeft een lengte van 45 - 160 cm en een spanwijdte van 208 - 238 cm.


Zwanendrift is een manier van knobbelzwanen houden die in Nederland tot 1 april 2008 toegelaten was, met een verlenging tot 1 april 2013.
Zwanendriften was een Middeleeuws beroep. De drift sloeg zowel op een stel zwanen, als op het (omschreven en getaxeerde) recht om ze te houden.

Met toestemming van de grondgebruiker worden in het voorjaar door de 'zwanendrifter' knobbelzwanen (één paartje per territorium) in het veld of op gemeentelijke percelen (en natuurgebied) uitgezet en in het najaar weer, met hun nakomelingen, ‘geoogst’.
Omdat de zwanendrifter zijn dieren niet kwijt wil worden ze geleewiekt en op de snavel wordt een merkteken getatoeëerd.
De zwanen leveren dons, vlees en levende dieren op voor de handel.


Zwanen zingen voor ze sterven. Van sommige mensen hoop je op het omgekeerde. (Hugo Tresinie)
'Ober, hebt u wilde eend?'
 'Nee, maar we kunnen een tamme nemen
en die eens flink pesten.'


EEND MET WHISKY
Koop een eend van ongeveer 5 Kg voor 6 personen, twee grote flessen Schotse whisky, spekreepjes en een fles olijfolie.

De eend larderen en de binnenkant inwrijven met peper en zout, de oven voorverwarmen op 180 graden en een longdrinkglas voor de helft vullen met whisky.

De whisky opdrinken tijdens het voorverwarmen van de oven.
Daarna de eend op een muur/vuurvaste schaal leggen en een tweede glas whisky inschenken.
Nu het tweede glas ook opdrinken en de eend in de oven zetten.
Na 20 minuten de oven op 200 graden zetten en 2 glaven vubben met whisky.

De glaven opdlinken en de scherven van et eelste glav oplaapen.
Nog en nalff glav insjenke en opdlinke.

Na en nalff uul de hoven opedoen om de deend te sjekkn.
Blantwondezalff in de padkamer ganaale en opde povekand van de linkerand toen.        

Denove nun sjot geve.
Twee glave whiskiiisjenke en tmiddelste glaf leegdwinke.
Den nove opedoen naadattet eerste glav leegi en de sjotel vastpakke.
Blantwndezalff opn binnekannd van de regtehantoen en deend oprape.
Deend nogis oprape en metten nantdoek de bwantwondesalve fan deneent fege.

Ze hande ontvette me visky en tube meh zalv veeroprape.
Tkapotte glazzopvege en deent turugh in dehove doen.
Deheent oprapuh hen de ove eers opedoen.

De twwiede flesh visky pedoen en regopsette.
Opstaan fan de floer en tochma blijfe zitte.
De bles opde gronf neerzette.
Uide bles dlinkenwande glave zijn opof kabot.
Denove afzette, dooge sluiten en omfalle.

Laat de volgende morgen de eend degusteren met citroen en mayonaise.
De hele middag en de vroege avond de rotzooi van de muren en het plafond verwijderen en de keuken opruimen.
De glasscherven en de flessen naar de glasbak brengen en op de terugweg paracetamol en maagzout kopen.