Felis catus wordt gemiddeld 14 à 16 jaar. Poezen zijn gemiddeld twee tot drie keer per jaar krols, maar dit is heel variabel. Een nest kittens kan van verschillende katers zijn.

katenmuisKatten houden meestal niet van water, maar kunnen wel goed zwemmen. Ze besluipen en bespringen hun prooi. Hun nagels kunnen ze intrekken. Het zijn goede klimmers.


Katten hebben een goed gezichtsvermogen en kunnen goed in het schemerdonker zien. Hun vermogen kleuren te onderscheiden is zwak. Het gezichtsveld van een kat bedraagt 285°. Katten zien op korte afstand niet scherp maar gebruiken dan hun uiterst gevoelige snorharen.

(De huismuis kan bewegingen van de lucht waarnemen met haar snorharen. Zelfs als een zeehond blind is, kan hij zijn voedsel met behulp van zijn snorharen detecteren, en waarnemen of een prooi het achtervolgen waard is (groot genoeg is).)

Katten kunnen frequenties tot 40 kHz of hoger waarnemen. Een kat heeft 32 spieren per oor, waarmee ze perfect kan doen alsof ze je niet hoort. Een kattenneus bevat ongeveer 20 miljoen geurcellen, vier keer zo veel als bij een mens.

Een kat die de muizen uit onze wintervoorraad weghoudt heeft haar kost en inwoon zeker verdiend.


‘Een kat komt als je haar roept. Tenzij ze iets beters te doen heeft.’ (Bill Adler)
‘De kat gaat nooit buiten de eerste keer dat je de deur opent.’
(Owen Elliott)
‘Katten beschouwen mensen als nuttige huisdieren en laten hen toe hen te voeden en, als het past, hen te amuseren.’
 (Georges Mikes)