Als je onvoldoende grasland hebt, en het kaal gegeten is, kan je voer bijhalen, of de schapen naar het voer brengen.
geittuierenJe kan ze tuieren: met een touw aan een ring rond een pen in de grond vastmaken, zodat ze in een kring kunnen grazen. Je kan het touw ook aan een lijn tussen 2 pennen vastmaken, dat geeft meer ruimte. Controleer geregeld of het touw niet stropt of vastzit rond poten, takken,… Rond de hals doe je uiteraard geen strop, maar liefst een losse riem, die evenwel niet over de kop kan. Gebruik aan de hals(band) en aan de bevestigingslus ogen die 360⁰ kunnen ronddraaien zodat ketting of touw zichzelf niet twijnen en in knopen en lussen draaien. Je kan het touw (gedeeltelijk) door een staak vervangen. Die moet langer zijn dan het touw, zodat touw, staak en pen niet verstrengelt. Je hangt 1 dier aan 1 pen. Meerdere dieren tuier je ver van elkaar, zodat ze niet verstrengelen en elkaar wurgen.

Met een tui worden schepen vertuit of vastlegt (ankertouw, landvast). Met een tuidraad op een boot wordt de mast aan de romp gefixeerd. (Dan wordt het een stag genoemd.)
Een tui (-draad of –kabel) wordt gebruikt om hoge, smalle constructies (masten, windturbines) te stabiliseren door ze met een schuine kabel aan de grond te verankeren.

Gekend uit Westerns is de hobble of kluister, een soort boei die aan de voeten van een paard of rund aangelegd wordt om het in zijn bewegingen te belemmeren. Als er geen omheining of boom in de buurt is worden twee poten (voor, achter, gekruist of zijdelings) met een lederen riem, ketting of houten stok (of combinaties hiervan) aan elkaar vastgemaakt zodat het dier wel vrij kan grazen, maar niet te ver weg kan lopen. Het wordt gebruikt voor korte periodes (vb. lunchpauze), en bij voorkeur met zacht materiaal (riemen, bekleding) om het dier niet te kwetsen.

Een variant, ook gebruikt bij kamelen, bestaat erin een been te plooien, en boven en onderbeen samen te binden. Of een poot hoog (vb met een riem aan de hals) vast te maken zodat de voet de grond niet kan raken.
Kluisters werden ook gebruikt voor gevangenen.
Een smalle rok wordt ook nu nog een hobble genoemd.

Een schaap geeft wol, een bok geeft katoen.

Waarom nam Noë slechts twee exemplaren mee van elke soort?

Omdat zijn ark niet verzekerd was voor derden