Geobotanica is de wetenschap die de samenhang tussen de geografie en de plantengroei bestudeert. Daarbij inbegrepen de relatie tussen planten en (ondergrondse) mineralen. Het gebruik van planten om ertsen te vinden heet geobotanische prospectie. Ook voor olie en gas exploratie, boren, teerzand en olieschalie mijnbouw.

geobotanieDe Chinezen hebben geobotanische beschrijvingen die stammen van enkele honderden jaren voor onze jaartelling. Ze gebruikten deze kennis om metalen te zoeken.

Viola calaminaria en vooral Boerenkers (Thlaspi) zijn zinkminnend.
Schildzaad (Alyssum bertolini) kon tegen hoge concentraties nikkel.
Gierstgras (Panicum crusgalli) duidt op aanwezigheid van lood.
Duizendknoop houdt van hematiet (ijzeroxide).
Grove bieslook lust zilver.
Gember staat op koper en tin.
Siai en hwéi-t’ang duidt op gouderts. En daarvan werd er natuurlijk geen vertaling gevonden.

Geen van deze oude Chinese aanwijzingen is bij mijn weten getest of bewezen. Een wetenschappelijk terrein waarop blijkbaar nog heel veel werk te doen is.
De Viscaria Mijn in Zweden is genoemd naar de bloem Viscaria Alpina, gebruikt door prospectors om de erts afzettingen te ontdekken.
Een betrouwbare indicator plant is Ocimum centraliafricanum, de "koperplant" (of – bloem), die alleen op koper (en nikkel) bevattende bodems in centraal Zuid-Afrika voorkomt.
Koper en nikkel accumuleert ook in Helichrysum candolleanum en Blepharis diversispina.

De Alpen Koekoeksbloem (Lychnis alpina) met roze bloemen wordt sinds de middeleeuwen gebruikt om koper te vinden. Modern onderzoek heeft ontdekt dat de soort genetisch resistent is  tegen het metaal, zodat ze gedijt in de bodem waar de aanwezigheid van kopererts andere planten het leven onmogelijk maakt.

Pandanus candelabrum is een tot 10 meter hoge palmachtige met een bovengrondse wortelstelsel vergelijkbaar met dat van mangrovebomen. Ze groeit op kimberlietrijke bodem, met een hoog gehalte aan magnesium, kalium en fosfor. Die komen voor in verticale pijpen van vulkanisch gesteente met een doormeter van honderden meters. Waar deze boom groeit kan er diamant gevonden worden. Er zijn zo ongeveer 6000 plaatsen bekend op de wereld. Slechts ongeveer 600 daarvan bevatten diamanten, en bij slechts 60 zijn dat voldoende edelstenen om er aan mijnbouw te doen.

Zware metalen accumuleren in Rumex acetosella L. (schapenzuring) en Minuartia verna (L.) (zinkveldmuur).

Er zijn ook projecten om zware metalen te accumuleren en te extraheren.
Ik neem aan dat planten zich over generaties ook regionaal aanpassen, en dat hun voorkomen niet overal op dezelfde (hoeveelheid) aanwezige metalen/mineralen wijst.

Een verbazingwekkend voorbeeld is de westelijke spiderwort (Tradescantia occidentalis): de blauwe meeldraden in de bloemen worden roze als er straling in de omgeving aanwezig is.