aluinAluin is een zoetig, in water oplosbaar kleurloos tot wit kristallijn dubbelzout van kalium- en aluminiumsulfaat. Het wordt gebruikt voor het looien van leder, beitsen en fixeren van textiel, het stijven van papier, en als een waterzuiveringsmiddel (ontsmettend).
Bekend als bloedstelper bij het scheren door de samentrekkende werking en binding aan eiwitten.

Aluin werd hoofdzakelijk gewonnen in bepaalde berggebieden van Klein-Azië.