Steenkoolteer (koolteer) is een zwarte, taaie, vloeibare massa die door fractionele destillatie van steenkool vrijkomt. Het werd gebruikt bij de verduurzaming van ijzer, onderwaterbehandelingen, ondergrondse constructies in beton of staal, buitenkant van schepen, houten schuren, ... Het (gebruik) is (in België nog niet?) verboden omwille van de kankerverwekkende PAK’s.

creosootschoorsteenCreosoot wordt verkregen door de destillatie van teerolie. Het restproduct is teer. De samenstelling van creosoot olie varieert al naar gelang de destillatiemethode en de oorsprong van de teerolie. Soms wordt olie toegevoegd. Creosoot is beter verwerkbaar dan teerolie. De afzetting van teer in een rookkanaal is ook creosoot.