Voordat soda in grote hoeveelheden ter beschikking kwam gebruikte men potas. Dit is aanwezig in houtas. Hiervoor was veel hout nodig hetgeen leidde tot ontbossing en tot een schaarste aan houtas.

make-lyePotas werd gemaakt door houtas op te lossen in water en de gefilterde oplossing in te dampen. Het oplosbare zout dat overbleef werd potas genoemd. De naam is afgeleid van de woorden 'pot' (kookpot) en 'as'. Er is ongeveer 1.000 m³ eiken- of beukenhout nodig om 0,43 m³ potas te verkrijgen.
Potas is een mengsel van zouten dat hoofdzakelijk uit kaliumcarbonaat bestaat. De naam wordt ook wel gebruikt voor andere kaliumzouten en kaliumhoudende mineralen.

Potas wordt nu gewonnen door mijnbouw op een diepte van 1.200 meter of meer. Wereldwijd was de productie in 2009 ongeveer 25 miljoen ton, 10 miljoen ton minder dan in 2008. Wereldwijd de grootste producent is Canada (25%). Wit-Rusland, Rusland, Volksrepubliek China, Duitsland en Israël zijn ook belangrijke leveranciers. De wereldwijde reserve wordt geraamd op 8,5 miljard ton. Meer dan 90% wordt tot kunstmest verwerkt.