carbolineumCarbolineum is een olie-water emulsie van creosoot, met daarin opgeloste fenolen, PAK en VOK (Vluchtige Organische Koolwaterstoffen).
Carbolineum (Latijn: carbo = kool en oleum = olie) is een dun stroperige, roodbruine vloeistof uit steenkooldestillatie. Het was een klassiek houtverduurzamingsmiddel, maar is kankerverwekkend en verboden. Het wordt ook creosootolie, teerolie en carbo(l) genoemd.
De stof werd gebruikt als insecticide en om hout te beschermen tegen schimmels en rot vb. ook op telefoonpalen, spoorbielzen…