silicaKiezelzuur is een zwak zuur dat is afgeleid van siliciumdioxide SiO2 uit zuiver zilverzand.
Silicaat wordt verkregen door kwartszand met potas (kaliumcarbonaat, K2CO3) en soda (natriumcarbonaat, Na2CO3) te smelten. Het is een gesmolten glasmassa die in water oplosbaar is. De onoplosbaarheid van glas wordt verkregen door er kalk (calciumcarbonaat, CaCO3) of lood(II)oxide aan toe te voegen.