Kraaiachtigen

 

De ekster (Pica pica) is tot 50 cm groot, de 25-30 cm lange staart meegerekend. Ze weegt 200- 300 gram, heeft een spanwijdte van 52 tot 60 cm en is zeer herkenbaar zwart-wit (:buik en schouder). Poten en snavel zijn zwart. Eksters hebben een lange, ruitvormige, getrapte staart die bij het landen dadelijk omhoog gaat. Op de grond wandelt hij niet, maar hupt.

eksterEksters vormen levenslange broedparen. Hun nest is groot en van boven overdekt als bescherming tegen predatoren. Het is versterkt met aarde en klei en gevoerd met dunne wortels. De ingang zit verborgen aan de zijkant waar het minste de wind op staat. Ze leggen 5-6 kleine, blauwgroene eieren met bruingrijze vlekjes.

De ekster is het enige niet-zoogdier dat zichzelf kan herkennen in een spiegel. (Bij spiegelende ruiten pikt hij soms de zetting los.)
Het is een brutale, waakzame maar niet schuwe vogel die dicht bij mensen leeft.

Insecten vormen 70 à 90% van het menu. Hij pikt ook de teken van koeien, herten en schapen. Daarnaast lust de alleseter wormen, fruit, etensresten, maïs, eieren en jonge vogels.

Prooiresten: eieren worden van de zijkant opengepikt en leeggegeten.
Eksters verstoppen een prooi wel eens onder humus en blad.

Braakballen meten 10-20 mm x 35 mm en zijn ovaal, cilindervormig.

Bescherm kleine kuikens door ze afgeschermd te houden in een ren.
De slechte naam in vergelijking met andere kraaiachtigen kregen ze doordat ze vooral gewoon overdag actief en dus zichtbaar (en makkelijk herkenbaar) zijn.
Ondanks hun naam als dief, zou bij alle nestcontroles die tot nu toe zijn uitgevoerd nog nooit een blinkend voorwerp aangetroffen zijn!


Geen ekster zonder ogen
(Alexander Pola)