raafRaaf (Corvus corax) is de grootste zangvogel ter wereld. Hij krast en kan geluiden, ook de menselijke stem imiteren. Raven beheersen +80 verschillende roepen of ravenwoorden. Ze hebben kennelijk ook roepnamen voor elkaar.

De kop-staartlengte is 54-67 cm, de spanwijdte 1,20 meter en het gewicht 0,69 tot 1,63 kilogram. Hij kan 44 jaar worden. Hij is helemaal zwart, ook de zware, lichtgekromde snavel. (Een witte is uiterst zeldzaam, maar kan voorkomen.)
Een duidelijk verschil met kraaien is de grootte, het geluid en de wigvormige staart. (Kraaien hebben een rechte staart). De raaf is zeldzaam, intelligent en zeer schuw.

Raven leven in paartjes en broeden enkel in uitgestrekte bossen, waar ze ieder jaar hetzelfde nest in een hoge boom (of rots) uitbreiden.
Voedsel:
Het is een alleseter, met een voorkeur voor aas (kadavers), insecten en knaagdieren. Raven leiden wolven naar hun volgende slachtoffers en profiteren van de resten van de buit. Ze worden ook de aasgieren van het noorden genoemd.

Prooiresten:
Braakballen meten tot ca. 25 mm x 65 mm, zijn zeer onregelmatig van vorm en bevatten meestal: zaden, pitten, haren, botjes en keverschilden.

Raven zijn niet gekend als kiekendieven.

Monogamie bij vogels loopt parallel met de levensverwachting. Langerlevende soorten als de raaf blijven elkaar levenslang trouw. Korter levende zangvogels hebben een partner per seizoen.

Zangvogels (Passeriformes) hebben zeven spieren om muziek te produceren, en een ver ontwikkelde syrinx. Dit 'spraakorgaan’ zit aan het eind van de luchtpijp, en maakt geluid zonder de bij zoogdieren gebruikelijke stembanden. Ze zingen vaak in herkenbare patronen en diverse toonhoogten. Zeer gekend zijn lijster, nachtegaal en merel.

De hardst zingende nachtegaal produceerde tot 92 decibel. De zanglijster kwam tot 100 decibel.

Na het broeden gaan de vogels massaal ruien. Sommigen (vb eenden) kunnen daardoor (een maand) niet vliegen. Het nieuwe verenkleed vraagt veel energie. Daardoor zijn vogels dan kwetsbaar en dus ook stil. Voor natuurliefhebbers is augustus dus de stilste maand.