Biolandbouw bestond natuurlijk altijd al. Het werd herontdekken en onderzocht, waarbij werkwijzen die 1.000den jaren geleden al bestonden werden toegepast. Ah, ja, er was toen geen 'chimique'. Maar de hernieuwde ontdekking zorgde voor aandacht en onderbouwing, en voor een 'beweging', verandering in de bestaande aanpak van tuin- en landbouw met filosofische en biologisch-natuurkundige principes.

Het was o.m een reactie op schaalvergroting en industriële aanpak.

Maar het kreeg een naam, en aandacht.

De reformbeweging ontstond aan het eind van de 19de eeuw in Duitsland en beoogde hervorming van de samenleving als een reactie op industrialisatie, verstedelijking en materialisme. Gezond voedsel (zoals vegetarisme) en medicijnen (natuurgeneeswijze) waren belangrijke thema's. Maar daarnaast was er aandacht voor alternatieve kleding, alternatieve landbouw, reformpedagogiek en naturisme.

Biologische landbouw is een landbouwvorm die nadrukkelijk rekening wil houden met milieueffecten en dierenwelzijn. Zij gebruikt geen chemische bestrijdingsmiddelen, kunstmest en genetisch gemodificeerde organismen. Ze ontstond in de 20ste eeuw uit de reformbeweging.

Vanuit Steiners lezingen groeiden rond 1924 de principes van de biologisch-dynamische landbouw. Daarbij staat een bewuste omgang met de samenhang tussen bodem, planten, dieren, zon, maan en andere hemellichamen centraal . De term 'biodynamisch' kwam pas jaren later in gebruik.

Het legt extra normen op voor bemesting, dierenwelzijn en stoffen die toegelaten zijn in de verwerking.

Een buitenbeentje

Elektrocultuur & is de praktijk van het gebruik van elektriciteit in de land- of tuinbouw om de plantengroei te stimuleren via antennes en magneten en elektrische- of elektromagnetische velden of directe elektrische stromen. Het wordt sinds 1746 met wisselende interesse als een pseudowetenschap beschouwd.

Er zijn straffe claims en interessante verhalen, maar geen overtuigende experimenten. Het lijkt me ook duur uit te vallen qua materiaalkosten (koper e.a.). Bij experimenten worden verschillende materialen, vormen, gewassen, technieken e.d. gebruikt, zodat er geen eenduidige resultaten kunnen vergeleken worden.

Er is blijkbaar vooral interesse vanuit alternatieve hoeken, hoewel die doorgaans net huiveren van dingen als 'straling'.

Aanhangers opteren er vaak ook voor om geen ijzeren (stalen) gereedschap te gebruiken, maar koper of messing.

Nieuwe trends lijken te gaan in de richting van grootschalige verticale tuinen, computer gestuurde teelt, robots die wieden, lasers om onkruidjes en insecten uit te schakelen, doserende druppelsystemen, pluk en oogstrobots…