waterpasNeem een rechte lat als basis. Zet loodrecht daarop een andere lat die je links en rechts met evenlange constructielatjes op haar plaats houdt. Je moet een perfect rechte hoek maken (zie Stelling van Pythagoras). Als je bovenaan midden op de loodlat een schietloodje hangt, moet dat beneden ook precies in het midden hangen. Dan loopt je basis waterpas.