waterpasNeem een rechte lat als basis. Zet loodrecht daarop een andere lat die je links en rechts met evenlange constructielatjes op haar plaats houdt. Je moet een perfect rechte hoek maken (zie Stelling van Pythagoras). Als je bovenaan midden op de loodlat een schietloodje hangt, moet dat beneden ook precies in het midden hangen. Dan loopt je basis waterpas.

A

Het A-frame is een lichtgewicht basisconstructie die weinig materiaal vergt en toch een grote draagkracht heeft. Ze demonstreert de sterkte van schuine verbindingen, en bestaat uit twee +- even grote balken in een hoek van 45 graden of minder, aan de bovenkant aan elkaar gemaakt, en met een dwarse verbinding zoals een hoofdletter 'A'. In het Nederlands gebruiken we hiervoor ook het Engelse woord voor ‘kader’. We vinden de vorm terug in een zaagbok, takel of kraan, vouwladder, tent, hangbrug, dakconstructie, hooiruiter of eeuwenoude schietlood-waterpas. (Zie ook Ä  Hout samenstelling, zaagkuil.)