Schietlood: altijd loodrecht

schietloodHang een gewichtje, steentje aan een touw en het wijst altijd recht naar beneden als het stil hangt. De gespannen draad heeft een loodrechte lijn.

Met een touwtje (of passer) kan je een rechte hoek construeren.
Teken een rechte lijn en plaats daar een punt c op. Vanuit dit centrum trek je een cirkel. Met dezelfde straal teken je vanuit ieder snijpunt van de ring met de lijn opnieuw een cirkel. De verbinding van het snijpunt van die twee cirkels staat loodrecht op de eerste lijn.
Die hoek van 90 graden kan je nog verder opdelen in 2 x 45 of 3 x 30 of 90  x 1 graden.

Een haaks kruis met daaraan 4 schietloden, gemonteerd aan een soort galgje, werd door de Romeinen als landmeetkundig instrument gebruikt om rechte lijnen (wegen, kampen) uit te zetten. Deze groma werd in Mesopotamië al in de 4e eeuw v.C. gebruikt.