twijnenAls we twee klossen vol hebben kunnen we een dubbele draad maken. We twijnen ze dan in de andere draairichting rond elkaar. Dit geeft een dikkere en stevigere draad. Het kan ook met 3 of 4 draden. Het spinnewiel kan hiervoor ook in de andere richting draaien.