jachtnettenNetten kunnen als bij het vissen gebruikt worden om dieren te vangen. Eventueel in combinatie met valkuilen of optrekmechanismen en aas. Of gebruik ze om dieren naar een val te kanaliseren.

Zelfs een werpnet kan gebruikt worden om vogels, ook watervogels, te vangen.

Een tiras is een sleepnet om patrijzen, kwartels, snippen, leeuweriken te vangen.

Als je vogelnetten over kleinfruit hangt als bescherming moet je er op letten dat alles goed aansluit, anders werkt de kap als een vogelval.