Van Chinezen wordt wel eens gezegd dat ze alles eten wat poten heeft.
Behalve tafels.

Egel, mol en woelrat staan omschreven bij <Land -en tuinbouw>,
Eenden en zwanen, ganzen (en ganzenvet) staan (ook) bij <Dieren houden>.
Ook staan er nog voorbeelden en tips onder <Jacht>.

wild

Een veerooster of wildrooster wordt aangebracht in het wegdek om te voorkomen dat dieren een gebied binnenkomen of verlaten. Het bestaat uit ijzeren spijlen. Toen er nog kerkhoven rond kerken waren werden varkensroosters vaak gebruikt bij het toegangshek om varkens buiten te houden zodat zij niet in de graven gingen wroeten.

In stallen worden beter beloopbare vloerroosters gebruikt die gier en mest doorlaten.

We hebben onszelf door ons vernuft en handigheid aan de top van de voedselpiramide gezet, we eten alle andere leefvormen. Maar in een natuurlijk biotoop zijn we maar povere jagers.

Om dieren te kunnen verschalken, moet je weten waar je ze kan vinden. Het heeft geen zin ze te lokken met dingen die ze niet eten op plaatsen waar ze niet voorkomen. Vraag maar aan sportvissers, die weten precies waar ze welke vis met welk aas op welk moment, rekening houdend met wind, weer en schemering, kunnen vangen. Al is het soms visserslatijn.

Zoveel te beter je ze kent, zoveel te makkelijker je ze vindt.
Leer zoveel mogelijk over hun habitat, gewoonten, nesten, voortplantingsperiode, voedsel (aas), sporen, uitwerpselen, geluiden, vlieg- en vluchtpatronen, vorm, enz.

Trek er op uit met een camera. Moest je overwegen om voor vlees op tafel te zorgen, controleer dan eerst welke soorten beschermd zijn of op de rode lijst staan, hoe het zit met wapen- en jachtvergunning, kavels, pacht, jachtperiode en -tijden, afschotquota ed.

(I.v.m. de beveiliging van de site zijn de links niet actief. Je kan ze wel googelen. Als ze https zijn worden ze later weer geactiveerd.)

http://www2.minlnv.nl/thema/groen/ffwet/wetgeving/soorten/intrtgfws01.htm
http://www.inbo.be/content/page.asp?pid=BEL_VLA_SOO_rodelijst
http://www.iucn.nl/onze_themas/rode_lijst/
http://www.natuurbeheer.nu/Wet-_en_regelgeving/Nederland/Flora-_en_Faunawet/
http://www.belgium.be/nl/leefmilieu/biodiversiteit_en_natuur/natuurbeleid/wildbeheer/
http://www.wbe-rupeldal-debocht.be/jachtwetgeving.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=1882022830
http://www.st-ab.nl/wetten/0158_Jachtwet.htm