Veel mensen zijn bezorgd om hun omgeving. Ze beseffen dat we in een biotoop mogen leven waarin verschillende levensvormen samen elkaar in evenwicht houden om leven mogelijk te maken. Daarnaast weten we dat we dit evenwicht drastisch ontwrichten door grootschalige infrastructuurwerken, ontginningen, grootschalige landbouw en veeteelt, pesticiden, vervuilende transporten en producties. Er zijn dan ook veel pogingen om wat er nog aan levensnoodzakelijke natuur rest te beschermen. Vaak ecologie tegen economie.
Veel natuurmonumenten en –projecten vragen inzet van veel medewerkers om dieren- en plantensoorten te behouden. Mogelijkheden te over om je mee te engageren. Of gewoon mee te gaan wandelen. Eventueel kennis op te doen. En door te geven.
greenshttps://www.natuurmonumenten.nl/
https://www.natuurpunt.be/default.aspx
https://limburgs-landschap.be/
Kempens Landschap vzw
Vogelbescherming Vlaanderen

(I.v.m. de beveiliging van de site zijn vele links niet actief. Je kan ze wel googelen. Als ze https zijn worden ze later weer geactiveerd.)

Recycleren en zelf afval sorteren zou een tweede natuur moeten zijn. https://www.belgium.be/nl/leefmilieu/duurzaam_consumeren/afval/recycleren/

Bruikbare spullen kunnen naar de tweedehands winkel, kringwinkel, weggeefwinkel, liefdadigheidsinstellingen.
Glas gaat gesorteerd in de glasbak. http://www.vgi-fiv.be/nl/milieu-en-energie/recyclage/
Organisch materiaal op de composthoop.
Via containerparken worden papier, karton en alle andere spullen gesorteerd (soms hiervoor verscheept naar Azie of Afrika) om als grondstof hergebruikt te worden. (Ook milieupark, recyclagepark,..) https://www.belgium.be/nl/leefmilieu/duurzaam_consumeren/afval/sorteren/thuis/
Fost Plus https://www.fostplus.be/Pages/default.aspx  geeft de indruk sorteren en recycleren te promoten (maar blijft een producenten lobby tegen statiegeld!).
Tegenwoordig worden oude stortplaatsen opnieuw ontgonnen voor energie en grondstoffen.
http://www.ovam.be/duurzame-kringlopen/landfill-mining/stortplaatsen-ontginnen

Piraminder

De Piraminder schetst hoe je duurzaam kan omgaan met spullen, om zo ons milieu optimaal te ontlasten.

Voor sommige producten zijn er recyclage diensten:
Metalen kunnen wat opbrengen per kilo, je vindt vast een opkoper (of ophaler) in de buurt.
Autobanden recytyre http://www.recytyre.be/nl
Batterijen bebat https://www.bebat.be/recyclage-wie-wat-waar
Afvalolie http://www.valorlub.be/nl//
Kleding verzamelen is big business voor vele spelers. Veel wordt verkocht als 2de hands. Een deel gaat naar ontwikkelingslanden. De rest wordt poetsdoek of viltige ondermat. Van de opbrengst wordt soms niet meer dan 5% aan ontwikkelingshulp besteed.

Afvalkunstenaar Toon Eerdekens verzamelt afval uit de wegberm, en maakt er kunst mee. En presenteert dit aan de overheden, afvalverwerkers, media en publiek. Hij is zich terdege bewust van de gevaren van plastic in ons milieu, en van de plastic soep die ze in de oceanen vormen. Ik vind het een prachtig voorbeeld: één man die gedreven, in zijn eentje heel wat realiseert. Een inspirerend voorbeeld. https://www.facebook.com/tooneerdekens

Ook Anne loopt een jaar lang op blote voeten afval te verzamelen http://www.annelooptlangzaamhard.nl/


Er kan geweldig veel verpakking en transport bespaard worden als we gewoon kraantjeswater drinken i.p.v. gebotteld water. De kwaliteit is vaak zelfs nog beter en gezonder. En ’t is veel goedkoper en makkelijker. http://www.drinkraantjeswater.be/

Met minder kan: https://www.bewustverbruiken.be/rubriek/consuminderen
Of zuinig leven: http://www.zuinigleven.be/
Of nog zuiniger: https://hannekevanveen.wordpress.com/category/vrekkenkrant/


Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw is de onafhankelijke federatie van meer dan 140 natuur- en milieuverenigingen in Vlaanderen. https://www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/1

Greenpeace houdt zich sinds 1971 bezig met respect voor de planeet en het leven: klimaatverandering, kernenergie, bossen en duurzame landbouw, giftige stoffen.. http://www.greenpeace.org/belgium/nl/

Grootouders voor het Klimaat is een ongebonden burgerbeweging die bezorgd is om de klimaatverandering en de gevolgen ervan voor toekomstige generaties. Ze ijveren voor een “leefbare wereld voor de kleinkinderen”, en verdedigen actievoerende jongeren door te informeren, standpunten in te nemen, te motiveren en initiatieven te steunen om het draagvlak voor een ambitieus klimaatbeleid te vergroten.

Extinction Rebellion (XR) is een internationale, activistische sociaal-ecologische beweging die zich verzet tegen klimaatverandering, ecocide en het verlies van biodiversiteit; die kunnen leiden tot massa-extinctie. Ze voert geweldloos actie binnen een legaal kader,  maar leden schrikken er niet voor terug zich te laten arresteren.
   
Ook teveel licht kan een storende en vervuilende factor zijn in ons milieu. https://ecohuis.antwerpen.be/Ecohuis/Ecohuis-Hoofdnavigatie/Bewoners/Bewoners-Gezond-wonen/Lichthinder-en-lichtvervuiling.html

Het FSC label (Forest Stewardship Council ) wordt gegeven aan hout uit verantwoord bosbeheer.
http://www.fsc.be/nl/fsc-label-en-garantie_2.aspx

Craddle to craddle (c2c) of van wieg tot wieg is een vrij recent principe om nieuwe producten zo te ontwerpen dat alle onderdelen na gebruik opgewaardeerd kunnen worden in nieuwe toepassingen. https://www.c2ccertified.org/about

Dit staat in schril contrast met de huidige manier om dingen zo te maken dat ze snel verslijten of onherstelbaar stuk gaan (planned obsolescence). https://toverleven.cultu.be/geplande-slijtage-blamage

Door vervuilende en milieubelastende technieken schuiven bedrijven productiekosten (‘externaliteiten’ genoemd) af op de gemeenschap.