Als we een groepje naar Mars zouden sturen, zouden we hen basismaterialen, kennis meegeven om te overleven (met eigen handen en hoofd, zonder vuile industrie).

Dat kan hier toch ook…?

De belangrijkste basiskennis zou zijn: HOE

  • houden we de samenstelling van de lucht die we inademen op peil en gezond
  • kunnen we het water dat er is drinkbaar maken en houden, en
  • alle restwater zelfs van transpiratie, ademhaling, plassen..) opvangen en hergebruiken
  • kunnen we voldoende voedsel laten groeien zonder de gebruikte hulpmiddelen (bodem, substraat, water, voedingsstoffen..) uit te putten, en àlles hergebruiken
  • beschermen we ons tegen zonlicht en extreme temperaturen,…

Eigenlijk dus vooral de skills die zelfvoorzieners hier op aarde ook gebruiken.

Maar het is hier aardig ontspoord door hebzucht en egoïsme.

Welke stappen kunnen helpen om weer meer in harmonie met ons leefmilieu te komen?

De op geld gebaseerde boekhoudersmentaliteit moet weg. Belang hechten aan, focussen op eenvoudige basiswaarden: geluk en gezondheid – voor iedereen.

We moeten respect hebben voor natuur en milieu. Ze zijn letterlijk levensnoodzakelijk.

Te beginnen met een gezonde, levende en begroeide bodem.

We moeten oude bossen (en bomen) beschermen en koesteren.

Verharding bedreigt onder- en bovengronds leven, betonstop en tegelwippers moeten overal aan de slag.

Monoculturen en industriële landbouw moeten radicaal plaats maken voor hernieuwende ecologische agricultuur met respect voor mens en omgeving. We bewaren zoveel mogelijk diverse landschappen en levensvormen, en minstens 1/3de natuur..

We moeten meer vegetarisch of veganistisch eten en leven.

Iedereen moet participeren in onze eigen coöperaties voor energie, landbouw, productie, zorg, onderwijs..

We moeten weer democratisch samen beslissingen nemen, door en voor iedereen. Vooral om het eigenbelang van een (politieke en financiële) elite te vermijden.

Groepsbeslissing is altijd beter, zelfs beter dan die van experten (Zie Ä  Samen-werken)

We moeten samen-werken met wie dezelfde basiswaarden onderschrijft, zeker ook met techneuten, zelfs climate engeneers.

We geven (juridische) rechten (en bescherming) aan de natuur (een bos, een boom, een rivier, dier …)

We gaan aan de slag met milieu-verbeterende productiesystemen

De ongelofelijke concentratie van rijkdom van een kleine minderheid moet begrensd worden en dienen om het voor iedereen mogelijk te maken voor zichzelf en zijn omgeving een menswaardig leven op te bouwen. (Zie ook Ä bestaansmaximum.)

Iedereen zou zeer actief betrokken moeten zijn bij drinkwater en voedsel, en minstens 2x/maand met eigen handen meewerken aan samen-voorziening, het jaar rond, ongeacht het weer. Om voeling te behouden met realiteit, gezond leven, essentie, eco & food ..

Als we niet veranderen, verandert onze omgeving ons. Wordt steeds ingrijpender, diepgaander en desastreuzer.

Er zullen op diverse leefplekken diverse groepjes met diverse methoden en combinaties van visies proberen te overleven. Van generatie op generatie. Sommige zullen slagen …