Duurzame energieGroene stroom is elektriciteit opgewekt uit duurzame bronnen. (In tegenstelling tot "grijze stroom").
Bedoeling is de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) en schadelijke emissies (NOx, SO2, roet, …) te verminderen en het broeikaseffect te vertragen door onuitputtelijk en hernieuwbare energie te gebruiken van: aardwarmte, biomassa (vergisten tot methaangas); waterkracht (turbines, golfslagenergie, getijdenenergie, blauwe energie (gewonnen door het verschil in zoutconcentratie tussen zeewater en zoetwater), windenergie, en zonne-energie.

Groene stroom is niet altijd zo groen als de leveranciers beweren. http://www.greenpeace.org/belgium/nl/groene-stroom/ heeft een lijstje met verdelers gemaakt.
http://www.vreg.be/bewust-voor-een-energieleverancier-kiezen#4 

://mijngroenestroom.be/

(I.v.m. de beveiliging van de site zijn vele links niet actief. Je kan ze wel googelen. Als ze https zijn worden ze later weer geactiveerd.)

Bronsgroen ontstond uit het knagende contrast tussen een villawijk vol opvallende en gesubsidieerde, renderende zonnepanelen, en een  mindere wijk (in Bilzen) met (onzichtbare) budgetmeters. Het is een coöperatie voor hernieuwbare en zuinige energie, met sociale wortels.

Niet alleen de productie verschuift naar alternatieve energie, ook de distributie begint te kantelen naar een grid (rooster) van vele kleine eenheden eigen zonnepanelen, warmtepompen, windmolens ed. i.p.v. zeer dure en grote units.
Smart grids gebruiken (toekomstige) technologieën om het elektriciteitsnet te beheren, en vraag en aanbod te matchen. Vergelijkbaar met info via internet (en servers), zal ook elektriciteit meer verdeeld aangeboden en verspreid worden. (3D printen bied ook al mogelijkheden om materiaal en productie via grids te decentraliseren.)

In het Duitse dorpje Feldheim ten zuiden van Berlijn zorgt de groene zelfvoorzienende revolutie voor de lokale vraag naar stroom en warmte. Het dorp met 150 inwoners beheert haar 43 windturbines in een windpark. Vrijwel allen hebben 3.000 euro in het project geïnvesteerd en hebben via een coöperatie de lage stroomprijs voor tien jaar vastgelegd. Het geld dat vroeger voor stroom betaald werd (aan Rusland) blijft nu in het dorp.

In Makkinga (Zuid-Friesland, nl) krijgen ruim vierhonderd huishoudens hun energie van koeienmest en ander organische (afval)stoffen.
Een Apeldoornse woonwijk wordt via biogas uit rioolslib van schone energie voorzien.
In Lommel (be) zet de firma Farmfrites jaarlijks 120.000 ton van haar aardappelschillen en afvalslib via biogas om in stroom en warm water voor de fabriek en in stroom voor zo’n 12.500 huishoudens.

Het loont dus zeker om een energiecoöperatie op te richten, en samen te investeren (vb. ook in zonnepanelen). http://www.ondernemerscooperatie.nl/energie
Behoefte aan een massa –ook zeer praktische- info over nog meer alternatieven?
http://www.lowtechmagazine.be/2009/01/wereldwijd-netwerk-duurzame-energie.html

Voor sommige installaties (en isolatie) zijn er premies en subsidies te krijgen.
https://www.energiesparen.be/ (en vele andere sites.)
https://www.energiesparen.be/zuinig_met_energie/tips_energiezuinig_leven


Zeker zo belangrijk als een duurzame productie is het verminderen van het verbruik. Dat kan door toestellen te gebruiken die minder of geen stroom verbruiken, door te isoleren en door zuinig om te gaan met energie.


Minderen
Steven Vromman (° 1960) is een Belgisch milieuactivist, die streeft naar een duurzame wereld door ecologische gedragsverandering. In 2008 ging hij de uitdaging aan om milieubewust te leven en een ecologische voetafdruk van 1,6 hectare te behalen, het "eerlijke aandeel" aan oppervlakte waarmee iedere aardbewoner zou moeten toekomen. In dertig verschillende acties verkleinde Vromman zijn ecologische voetafdruk tot 1,67 ha. Je kan het blog van Low Impact Man volgen. https://lowimpactman.wordpress.com/

De ecologische voetafdruk ((mondiale) voetafdruk) geeft weer hoeveel biologisch productieve grond- en wateroppervlakte een bepaalde groep (land, persoon..) in een jaar gebruikt om zijn consumptieniveau te handhaven en zijn afvalproductie te verwerken
http://www.ecolife.be/
http://calculators.ecolife.be/nl/calculator/bereken-je-ecologische-voetafdruk

Earth Overshoot Day is de dag waarop de mensheid wereldwijd net zoveel van de Aardse grondstoffen, voedingswaren ed. heeft opgebruikt als wat de Aarde in één jaar tijd terug kan opbrengen. Het kan ook per streek, per persoon… En valt ieder jaar vroeger. De eerste EOD werd in 1981 berekend op 14/12. In 2022 op 28/7.

Gebruik je Ecosia als duurzame, door Greenpeace Energy aangedreven zoekmachine, dan steun je ook het WWF.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ecosia

Internet wordt vaak, veel en zonder er bij na te denken gebruikt. Vanzelfsprekend.

2006 Duitsland: datacentra en infrastructuur gebruiken 2% van alle energie, telecom 1%, computer en schermen 7%. De ict-sector stoot wereldwijd net zoveel koolstofdioxide uitals al het vliegverkeer. Tegen 2030 zou het energieverbruik van internet net zo groot zijn als al het mondiale energieverbruik van nu.

2007 Het internetverkeer in België verdubbelt elke 9 maanden. Het stroomverbruik stijgt van maand op maand met 5 tot 10 procent.

2015 Britse experts waarschuwen dat internet over twintig jaar nagenoeg alle energie van het Verenigd Koninkrijk zal gaan verbruiken. Dat is nu al 8 tot 16 procent .