verpakkingsvrijewinkel

Schoenwinkel Payless maakte in 2018 een luxueuze shoe shop Palessi waar ze het budgetsegment (19.99 - 39.99$) mooi uitgelicht presenteerden. Kopers betaalden er toen tot 600$ voor een paar schoenen.

We kopen mode, merknamen en nu ook influencers. Zelfs voor ijs, snoep, drank ed.

Bewuste consumenten lezen wat er op een verpakking staat, en eten bio en veggie. Bewust is ook: lokaal en seizoensgebonden. De meeste steden hebben wel hun winkeltjes hiervoor, een kraam op de markt. En daarbuiten zijn er biotuinen en velden die een verkoop-, winkel- of distributiesysteem hebben. 

Een LEF winkel  staat niet enkel voor het hautaine 'lifestyle en fashion', maar ook voor Lokaal - Ecologisch – Fair zoals Oxfam – Wereldwinkels het ook gebruikt voor LEF-Ontbijt.

Diverse zelfoogsttuinen (vb. https://www.nieuweakker.nl/, http://www.kleinengelandhoeve.be/ ) bieden de mogelijkheid om voor een vaste bijdrage (bepaalde gewassen) zelf te komen oogsten.

(I.v.m. de beveiliging van de site zijn vele links niet actief. Je kan ze wel googelen. Als ze https zijn worden ze later weer geactiveerd.)

Informatie over duurzame voeding: http://www.rabad.be/?lang=nl .
http://www.schonekleren.be/code/ informeert over de productie van kleding, rekening houdend met arbeidsvoorwaarden, kinderarbeid, veiligheid, gifstoffen…
https://www.oxfamwereldwinkels.be/watisfairtrade pleit voor eerlijke handel, waarbij producenten een aanvaardbare prijs krijgen voor hun goederen, vaak via coöperaties geproduceerd en verdeeld, i.p.v. via superverdelers die de prijzen bepalen, boeren uitpersen en zelf met de winsten gaan lopen.
http://www.maxhavelaar.be/nl/fairtradeproducten
Lokaal & duurzaam: https://www.voedselteams.be/wat-doen-we

https://www.nvc.nl/netwerk-duurzaam-verpakken/ ijvert voor het integreren van milieuaspecten bij het ontwerp van een verpakt product.

Kritisch consumeren Kudzu is een webwinkel met milieuvriendelijke producten https://www.kudzu.be/nl/over_kudzu

Crowdbutching: buy together with 35 others a part of responsibly grown bovine. https://www.deeleenkoe.be/

Catherine Conway runt sinds 2007 in Londen de winkel Unpackaged. En in Austin, Texas, openden Christian, Joseph und Patrick Lane in 2012 hun winkel In Gredients. Drie vriendinnen uit Berlijn plannen in 2014 “Original unverpackt’, de eerste Duitse verpakkingsvrije winkel, waar alles uit zakken of containers in de gewenste hoeveelheid aftapt of schept wordt. https://www.hetkanwel.net/2013/12/06/eerste-verpakkingsvrije-winkels-op-komst/

Het energielabel geeft aan hoe zuinig, milieuvriendelijk en/of energiebesparend het aangekochte product is. Het bestaat voor elektrische apparaten, voertuigen en gebouwen. http://www.energielabel.be/, https://www.energielabel.nl/

Voeding
https://www.veeakker.be/, http://www.bioforumvlaanderen.be/,  https://www.rechtvanbijdeboer.be./nl/home, http://biomijnnatuur.be/, https://www.goedevis.nl/https://www.voedselteams.be/, https://www.fermweb.be/

Af en toe struikel ik over de 5 'R’s of 7 en zelfs ‘The 10R's of True Sustainable Living’

Samengeveegd worden het er 12, die niet alleen over materiaal, maar ook over onze houding en relaties gaan. Onvertaalbaar. Duurzame 10 'her's?

13Rs ?

 re ~ her

Reach Out

Uitdelen, deel kennis en ervaring, herverdeel

Recycle

Recycleer, hergebruik

Reduce

Verminder je spullen, her-denk

Refuse

Weiger wegwerpspul, dingen voor eenmalig gebruik, verpakking

Repair

Repareer, herstel

Repurpose

Hergebruik, herbestem

Resist

Verzet tegen, weersta promo’s, koopjes, gratis

Respect

R vr culturen, traditie, mensen, rechten, ook op andere continenten

Responsibility

Verantwoordelijkheid voor biotoop, herinner

Restore

Restaureren, herstel (de planeet)

Rethink

Heroverwegen, zoek betere opties

Return

Opbrengst, echte opbrengst, ook voor milieu, herwaardeer

Reuse

Hergebruik

 

Greenwash= brainwash, bedrog

Greenwash (& en green talk) betekent dat bedrijven of diensten zich duurzamer of meer maatschappelijk verantwoord voordoen dan ze zijn. Ze doen hun zaken net als altijd, maar smeren er een dun laagje groene verf over. Soms met mooie en suggestieve woorden -natuurlijk-, soms letterlijk door een logo, woord of achtergrond een groene kleur te geven. Dat suggereert iets natuurlijks, biologisch, ecologisch.

Ik zocht een keer reflecterende of signalisatiekleefband, en vroeg me af of daar ook een wat ecologischer versie van bestond dan de doorgaans plastieken linten. In een doe-het-zelfzaak vond een heel aanbod. Makkelijk te vergelijken dus. Maar enkele hadden een ecologisch label: die konden met eco-cheques betaald worden. Eéntje daarvan had een gewone versie maar ook een eco uitgave die 1/6de duurder was. Ik kon op de verpakking geen enkele aanduiding vinden waarom die groener was. Maar op de website van 3M na veel zoeken dan toch. Het bedrukte stukje karton waarop de blister zat was gedeeltelijk van gerecycleerd papier. Punt. (Overdenk het maar eens … Boerenbedrog…)

Greenwash: laten we wegwerpverpakking ( en -materiaal) nu verpakking voor eenmalig gebruik noemen. Of één-weg verpakking: het gaat dadelijk in één richting, naar de berm, of in het beste geval naar de vuilzak.

Of laten we met gesubsidieerde bomenkap pellets maken om met (Europese Richtlijn) Hernieuwbare Energie te verwarmen. O, nee, dat doen we ook al… We gebruiken zelfs hele stammen voor elektriciteitscentrales. En de Europese Commissie geeft kerncentrales en gas een groen label.

Trendy en geruststellende verkoopargumenten, mooie woorden: lees en wees kritisch, geloof niet meteen de indruk die er gegeven wordt.

Negatieve (economische) groei, een klassieker ?

Recycleerbaar &: betekent dat het theoretisch kan. Onder welke specifieke omstandigheden, dat weet je niet. En of het gedààn wordt…? (Zie Ä downcycling)

Composteerbaar betekent meestal (nog) niet dat een product in de natuur afgebroken wordt tot elementen die 100% natuurlijk zijn. Hoogstens dat ze in speciale installaties (gedeeltelijk) afbreekbaar zijn.

Duurzaam & betekent dat een ding (generaties) lang onveranderlijk meegaat, en (bijna) niet vergaat. Wat dus graag gezegd wordt van plastiek e.a. kunststof. Maar dat het belastend is voor milieu en volgende generaties moet je ook meerekenen.

Natuurlijke ingrediënten is zelden gelogen, ook niet als het om maar 1% gaat.

Misleiding: over 10% van een product(lijn) praten alsof het over 100% gaat.

De handel heeft geld om te lobbyen en politici te 'smeren', de tegenbeweging niet. Ze financieren zelfs de consument culpabiliserende greenwash Mooimakers (vrijwilligers die zwerfvuil oprapen). De mooipraters.

Verdelgingsmiddelen en giftige sproeistoffen heten gewasbeschermingsmiddelen.

Bij scharreleieren hebben kippen wat ruimte en strooisel, bij vrije uitloop kunnen ze overdag naar buiten en hebben ze wat meer ruimte.

Bedrijven en overheden schermen ook graag met Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDGs). Maar in de praktijk wordt er vaak omgekeerd gewerkt, en aan een bediende gevraagd om na te gaan welke van die doelen in de bestaande processen en diensten kunnen geclaimd worden

De duurzameontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDG) zijn in 2015 door de Verenigde Naties vastgesteld

 1. Beëindig armoede
 2. Beëindig honger, bereik voedselveiligheid, verbeterde voeding en bevorder duurzame landbouw
 3. Verzeker een gezond leven en bevorder welzijn voor iedereen op elke leeftijd
 4. Verzeker inclusief kwaliteitsonderwijs voor allen en bevorder levenslang leren (inclusief = toegankelijk voor allen: gelijke toegang voor meisjes, minderheidsgroepen, armen...)
 5. Bereik gendergelijkheid en geef meer macht aan vrouwen en meisjes
 6. Verzeker toegang tot water en sanitair voor iedereen
 7. Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen
 8. Bevorder inclusieve en duurzame economische groei, tewerkstelling en degelijk werk voor iedereen
 9. Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder duurzame industrialisering en stimuleer innovatie (veerkrachtig = 'resilient': schokbestendig, standvastig, solide...)
 10. Verminder ongelijkheid binnen en tussen landen
 11. Maak steden inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam
 12. Verzeker duurzame consumptie en productiemethodes
 13. Neem dringend actie om de klimaatverandering en zijn impact te bestrijden
 14. Bewaar en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en de maritieme hulpbronnen
 15. Beheer de bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop de verarming van de bodem en keer ze om, stop het verlies van de biodiversiteit
 16. Bevorder rechtvaardige, vreedzame en inclusieve maatschappijen
 17. Revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling

Thomas Piketty (Clichy, 7 mei 1971) is een Frans econoom gespecialiseerd in economische ongelijkheid vanuit historisch en statistisch oogpunt. Met data sinds de 17e eeuw schetst hij het verloop van inkomens- en vermogensongelijkheid. Hij stelt dat het netto rendement r op vermogen (rente, dividend, etc., na aftrek van belastingen) historisch vrijwel altijd hoger was dan de economische groei g. Dus r > g heeft tot gevolg dat rijken rijker worden in absolute én relatieve zin. Dit r > g effect is inherent aan het kapitalisme, concentreert rijkdom in de handen van enkelen en leidt tot economische instabiliteit.

Piketty doorprikt ook de trickle down-mythe & die stelt dat het bevoordelen van rijken door belastingen op bedrijven en investeringen te verlagen zou leiden tot het stimuleren van de groei voor iedereen. Een fabeltje dus.

Kate Raworth (1970) is een Engelse econome die de Donut-economie voorstelt om de behoeftes van iedereen te realiseren binnen de draagkracht van de Aarde. ‘De veilige en rechtvaardige ruimte voor de mensheid' is de (donut)ring waarin we moeten leven en werken.

Over de binnengrens van de donut overtreden we 12 sociale beperkingen inzake voedsel, gezondheid, onderwijs, inkomen en werk, vrede en gerechtigheid, politieke inspraak(als democratie), sociale gelijkheid, seksegelijkheid, huisvesting, netwerken, energie, water.

Een kringloop-economie (hergebruik) is noodzakelijk om binnen de grenzen van de planeet te blijven.

Over de buitengrenzen overschrijden we 9 ecologische plafonds: klimaatverandering (CO2 ed), verzuring van oceanen, chemische vervuiling, stikstof- en fosforverzadiging ,zoetwateronttrekking, grondconversie (natuur wordt economie of landbouw), vermindering biodiversiteit, luchtvervuiling, aantasting ozonlaag.