verpakkingsvrijewinkelBewuste consumenten lezen wat er op een verpakking staat, en eten bio en veggie. Bewust is ook: lokaal en seizoensgebonden. De meeste steden hebben wel hun winkeltjes hiervoor, een kraam op de markt. En daarbuiten zijn er biotuinen en velden die een verkoop-, winkel- of distributiesysteem hebben. 

Een LEF winkel  staat niet enkel voor het hautaine 'lifestyle en fashion', maar ook voor Lokaal - Ecologisch – Fair zoals Oxfam – Wereldwinkels het ook gebruikt voor LEF-Ontbijt.

Diverse zelfoogsttuinen (vb. https://www.nieuweakker.nl/, http://www.kleinengelandhoeve.be/ ) bieden de mogelijkheid om voor een vaste bijdrage (bepaalde gewassen) zelf te komen oogsten.

(I.v.m. de beveiliging van de site zijn vele links niet actief. Je kan ze wel googelen. Als ze https zijn worden ze later weer geactiveerd.)

Informatie over duurzame voeding: http://www.rabad.be/?lang=nl .
http://www.schonekleren.be/code/ informeert over de productie van kleding, rekening houdend met arbeidsvoorwaarden, kinderarbeid, veiligheid, gifstoffen…
https://www.oxfamwereldwinkels.be/watisfairtrade pleit voor eerlijke handel, waarbij producenten een aanvaardbare prijs krijgen voor hun goederen, vaak via coöperaties geproduceerd en verdeeld, i.p.v. via superverdelers die de prijzen bepalen, boeren uitpersen en zelf met de winsten gaan lopen.
http://www.maxhavelaar.be/nl/fairtradeproducten
Lokaal & duurzaam: https://www.voedselteams.be/wat-doen-we

https://www.nvc.nl/netwerk-duurzaam-verpakken/ ijvert voor het integreren van milieuaspecten bij het ontwerp van een verpakt product.

Kritisch consumeren Kudzu is een webwinkel met milieuvriendelijke producten https://www.kudzu.be/nl/over_kudzu

Crowdbutching: buy together with 35 others a part of responsibly grown bovine. https://www.deeleenkoe.be/

Catherine Conway runt sinds 2007 in Londen de winkel Unpackaged. En in Austin, Texas, openden Christian, Joseph und Patrick Lane in 2012 hun winkel In Gredients. Drie vriendinnen uit Berlijn plannen in 2014 “Original unverpackt’, de eerste Duitse verpakkingsvrije winkel, waar alles uit zakken of containers in de gewenste hoeveelheid aftapt of schept wordt. https://www.hetkanwel.net/2013/12/06/eerste-verpakkingsvrije-winkels-op-komst/

Het energielabel geeft aan hoe zuinig, milieuvriendelijk en/of energiebesparend het aangekochte product is. Het bestaat voor elektrische apparaten, voertuigen en gebouwen. http://www.energielabel.be/, https://www.energielabel.nl/

Voeding
https://www.veeakker.be/, http://www.bioforumvlaanderen.be/,  https://www.rechtvanbijdeboer.be./nl/home, http://biomijnnatuur.be/, https://www.goedevis.nl/https://www.voedselteams.be/, https://www.fermweb.be/

Af en toe struikel ik over de 5 'R’s of 7 en zelfs ‘The 10R's of True Sustainable Living’

Samengeveegd worden het er 12, die niet alleen over materiaal, maar ook over onze houding en relaties gaan. Onvertaalbaar. Duurzame 10 'her's?

13Rs 😊

 re ~ her

Reach Out

Uitdelen, deel kennis en ervaring, herverdeel

Recycle

Recycleer, hergebruik

Reduce

Verminder je spullen, her-denk

Refuse

Weiger wegwerpspul, dingen voor eenmalig gebruik, verpakking

Repair

Repareer, herstel

Repurpose

Hergebruik, herbestem

Resist

Verzet tegen, weersta promo’s, koopjes, gratis

Respect

R vr culturen, traditie, mensen, rechten, ook op andere continenten

Responsibility

Verantwoordelijkheid voor biotoop, herinner

Restore

Restaureren, herstel (de planeet)

Rethink

Heroverwegen, zoek betere opties

Return

Opbrengst, echte opbrengst, ook voor milieu, herwaardeer

Reuse

Hergebruik

 

Thomas Piketty (Clichy, 7 mei 1971) is een Frans econoom gespecialiseerd in economische ongelijkheid vanuit historisch en statistisch oogpunt. Met data sinds de 17e eeuw schetst hij het verloop van inkomens- en vermogensongelijkheid. Hij stelt dat het netto rendement r op vermogen (rente, dividend, etc., na aftrek van belastingen) historisch vrijwel altijd hoger was dan de economische groei g. Dus r > g heeft tot gevolg dat rijken rijker worden in absolute én relatieve zin. Dit r > g effect is inherent aan het kapitalisme, concentreert rijkdom in de handen van enkelen en leidt tot economische instabiliteit.

Piketty doorprikt ook de trickle down-mythe & die stelt dat het bevoordelen van rijken door belastingen op bedrijven en investeringen te verlagen zou leiden tot het stimuleren van de groei voor iedereen. Een fabeltje dus.

Kate Raworth (1970) is een Engelse econome die de Donut-economie voorstelt om de behoeftes van iedereen te realiseren binnen de draagkracht van de Aarde. ‘De veilige en rechtvaardige ruimte voor de mensheid' is de (donut)ring waarin we moeten leven en werken.

Over de binnengrens van de donut overtreden we 12 sociale beperkingen inzake voedsel, gezondheid, onderwijs, inkomen en werk, vrede en gerechtigheid, politieke inspraak(als democratie), sociale gelijkheid, seksegelijkheid, huisvesting, netwerken, energie, water.

Een kringloop-economie (hergebruik) is noodzakelijk om binnen de grenzen van de planeet te blijven.

Over de buitengrenzen overschrijden we 9 ecologische plafonds: klimaatverandering (CO2 ed), verzuring van oceanen, chemische vervuiling, stikstof- en fosforverzadiging ,zoetwateronttrekking, grondconversie (natuur wordt economie of landbouw), vermindering biodiversiteit, luchtvervuiling, aantasting ozonlaag.