Zelf tuinieren kan altijd. De afstand tussen grond en mond moet kleiner. Bij gebrek aan grond zijn er nog windowfarming, daktuinen, stadstuinen, volkstuinen en zelfoogsttuinen om je uit te leven.
Windowfarms zijn verticale tuintjes die aan je raam hangen. http://www.raamtuin.nl/

Na(ast) een venster(bank)tuin kan je ook met potten en bakken een balkontuin maken, of een vierkantemetertuin. Bakken en grond vind je in de doe-het-zelf zaak of in tuincentra. Of een verticale- of geveltuin ( Zie: Oogsten in de stad).

In Gent werd geëxperimenteerd met een groene gevel (2020): een muur werd bekleed met mos en planten. Die konden het douchewater zuiveren voor hergebruik, fijn stof uit de lucht halen en de gevel in winter en zomer (extra) isoleren.

Oudere mensen hebben vaak niet meer de zin of conditie om hun tuin te onderhouden. Ze appreciëren wel dat er af en toe eens iemand langskomt. Adopteer hun tuin, en maak er voor beide partijen een win-winsituatie van. Bij adoptietuinen & wint iedereen. In sommige gemeenten is het ook mogelijk een stukje openbaar groen (ook plantenbakken) te adopteren en daar samen een moestuintje te houden.

Vaak wordt er assistentie gezocht voor gemeenschappelijke tuinen die ook educatieve en sociale waarden hebben: bij een school(tuin), bejaarden- (generatietuin) of andere instellingen.

(I.v.m. de beveiliging van de site zijn vele links niet actief. Je kan ze wel googelen. Als ze https zijn worden ze later weer geactiveerd.)

TuinBiologische, ecologische en/of duurzame landbouw gebruikt zo weinig mogelijk milieubelastende middelen en methoden. Dus geen genetisch gemodificeerde gewassen, kunstmest (of drijfmest) of synthetische pesticiden. Wel organische stoffen die het bodemleven stimuleren, (compost, mulchen) en vruchtwisseling. http://www.bioforumvlaanderen.be/
A farm for the future, Nederlands ondertiteld: https://www.youtube.com/watch?v=nhVWNwCRpKg

Biologisch-dynamische landbouw is gebaseerd op ideeën van Rudolf Steiner en houdt ook rekening met kosmische invloeden.
VELT (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (1972)) is een ondertussen zeer ervaren bionier:  http://www.velt.be/Joomla/index.php  
Zonder is gezonder http://www.zonderisgezonder.be/

Permacultuur (°Australië, jaren 70), ontwerpt ecosystemen waarin gemeenschappen (van planten) zichzelf in stand houden. http://www.permacultuurnederland.org/,  http://www.permacultuur.be/
 
Op het platteland had iedereen een moestuin. Stedelingen moesten naar groene randen verkassen om in volkstuinen hun groenten te kweken. https://www.avvn.nl/, http://www.tuinhier.be/nl/home

In steden op ieder continent worden er tegenwoordig ook stadstuinen, https://eetbaarpark.wordpress.com/ en daktuinen aangelegd. Urban Rooftop Farming in Chicago en kantoor Zuidpark in Amsterdam zijn voorbeelden https://toverleven.cultu.be/oogsten-in-de-stad

In enkele gemeenten zijn er initiatieven om een tuin te adopteren. Ouderen die zelf hun tuin niet meer kunnen onderhouden krijgen zo regelmatig jongere mensen die geen grond hebben op bezoek die dat graag doen in ruil voor (een deel van) de opbrengt. Een gezellige en sociale win-win situatie.

Enkele agro-industriele multinationals (zoals Montsanto) domineren momenteel de markt van sproeistoffen en (gemanipuleerde) zaden, en lobbyen wereldwijd om andere (ook zelf gekweekte) zaden wettelijk te verbieden. Meestal heb je maar weinig zaadjes nodig, en kan je die wel ruilen of krijgen via een zadenbank, -bib, of –markt. https://toverleven.cultu.be/zadenbanken-van-spitsbergen, https://www.mijntuin.org/seed-libraries/all, https://www.denationaleproeftuin.nl

Veel bio tuin- en landbouw initiatieven zoals De Wroeter https://www.dewroeter-dagcentrum.be/bestellen/verkoopspunten/boerderijwinkel hebben niet alleen een winkel, maar ook een zelfoogsttuin (zie <(Zonder) Geld). Een aantal werkt als CSA, Community Supported Agriculture: landbouw gedragen door een gemeenschap  http://www.csa-netwerk.be/. Je kan er als klant en als medewerker je steun verlenen.
CSA De Landgenoten koopt en deelt  landbouwgrond  http://www.delandgenoten.be/content/home


Het oogst surplus uit je tuin of fruitgaard kan je ruilen bij iemand die iets anders teveel heeft via de website Harvest Hotspot.

Toen ik de prachtige bloemen en groentetuinen van een kasteelhoeve (Wijer) bezocht vertelde de eigenares dat ze ieder jaar veel aanvragen kreeg van koppels die er hun huwelijksfoto’s wilde maken. Een mooie tuin vraagt veel werk. Maar ze laat het graag toe. Ze vraagt dan wel dat het koppel ook één dagje in de tuin komt helpen. Tot nu toe is er in 25 jaar nog niemand foto’s komen maken.