Zelf tuinieren kan altijd. De afstand tussen grond en mond moet kleiner. Bij gebrek aan grond zijn er nog windowfarming, daktuinen, stadstuinen, volkstuinen en zelfoogsttuinen om je uit te leven.
Windowfarms zijn verticale tuintjes die aan je raam hangen. http://www.raamtuin.nl/

(I.v.m. de beveiliging van de site zijn vele links niet actief. Je kan ze wel googelen. Als ze https zijn worden ze later weer geactiveerd.)

TuinBiologische, ecologische en/of duurzame landbouw gebruikt zo weinig mogelijk milieubelastende middelen en methoden. Dus geen genetisch gemodificeerde gewassen, kunstmest (of drijfmest) of synthetische pesticiden. Wel organische stoffen die het bodemleven stimuleren, (compost, mulchen) en vruchtwisseling. http://www.bioforumvlaanderen.be/
A farm for the future, Nederlands ondertiteld: https://www.youtube.com/watch?v=nhVWNwCRpKg

Biologisch-dynamische landbouw is gebaseerd op ideeën van Rudolf Steiner en houdt ook rekening met kosmische invloeden.
VELT (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (1972)) is een ondertussen zeer ervaren bionier:  http://www.velt.be/Joomla/index.php  
Zonder is gezonder http://www.zonderisgezonder.be/

Permacultuur (°Australië, jaren 70), ontwerpt ecosystemen waarin gemeenschappen (van planten) zichzelf in stand houden. http://www.permacultuurnederland.org/,  http://www.permacultuur.be/
 
Op het platteland had iedereen een moestuin. Stedelingen moesten naar groene randen verkassen om in volkstuinen hun groenten te kweken. https://www.avvn.nl/, http://www.tuinhier.be/nl/home

In steden op ieder continent worden er tegenwoordig ook stadstuinen, https://eetbaarpark.wordpress.com/ en daktuinen aangelegd. Urban Rooftop Farming in Chicago en kantoor Zuidpark in Amsterdam zijn voorbeelden https://toverleven.cultu.be/oogsten-in-de-stad

In enkele gemeenten zijn er initiatieven om een tuin te adopteren. Ouderen die zelf hun tuin niet meer kunnen onderhouden krijgen zo regelmatig jongere mensen die geen grond hebben op bezoek die dat graag doe in ruil voor (een deel van) de opbrengt. Een gezellige en sociale win-win situatie.

Enkele agro-industriele multinationals (zoals Montsanto) domineren momenteel de markt van sproeistoffen en (gemanipuleerde) zaden, en lobbyen wereldwijd om andere (ook zelf gekweekte) zaden wettelijk te verbieden. Meestal heb je maar weinig zaadjes nodig, en kan je die wel ruilen of krijgen via een zadenbank, -bib, of –markt. https://toverleven.cultu.be/zadenbanken-van-spitsbergen, https://www.mijntuin.org/seed-libraries/all, https://www.denationaleproeftuin.nl

Veel bio tuin en landbouw initiatieven zoals De Wroeter https://www.dewroeter-dagcentrum.be/bestellen/verkoopspunten/boerderijwinkel hebben niet alleen een winkel, maar ook een zelfoogsttuin (zie <(Zonder) Geld). Een aantal werkt als CSA, Community Supported Agriculture: landbouw gedragen door een gemeenschap  http://www.csa-netwerk.be/. Je kan er als klant en als medewerker je steun verlenen.
CSA De Landgenoten koopt en deelt  landbouwgrond  http://www.delandgenoten.be/content/home


Het oogst surplus uit je tuin of fruitgaard kan je ruilen bij iemand die iets anders teveel heeft via de website Harvest Hotspot.