Een nieuwe samenleving. Praktische info en inspirerende voorbeelden voor wereldverbeteraars.
Veel mensen willen een andere wereld. Maar hoe begin je er aan? 

De (ethische) Gulden Regel ‘behandel anderen zoals je zelf ook behandeld wil worden’ (in rijm: wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook de ander niet) kan bij uitbreiding van je morele kring (regionaal, anders denkenden, dieren... ) je houding helpen bepalen.


changetheworldNatuurlijk is iedere kleine persoonlijke stap belangrijk: meer fiets en minder auto, lokale bio-producten, energie verbruik beperken, 5 kilo afvallen…
Daarnaast zijn er samenwerkingsverbanden waarin mensen met dezelfde ideeën of dromen samen proberen nog iets méér van hun doelstellingen te realiseren.
En vaak verwondert het mij hoe weinig bekend die blijken te zijn. Ook dat ze elkaar zo weinig kennen. Nochtans is samenwerking een krachtige hefboom om een beweging en haar impact te versnellen. Ook als je het niet 100% eens bent is een behoorlijk alternatief beter dan niets doen.

Vandaar het idee om een aantal goede voorbeelden te verzamelen. Beknopt. Ter inspiratie. Om je eigen ideeën te versterken, en netwerken te bouwen. Om alternatieven (in eigen omgeving) te vinden en te steunen, initiatieven en krachten te bundelen. En niet steeds opnieuw het warm water te moeten uitvinden.

Als uitsmijter voor de inleiding, zomaar 1 kort voorbeeldje.

Een “Broodfonds” is een inkomensgarantie voor zelfstandigen. Een groepje van twintig tot vijftig mensen zorgt onderling voor een beperkt inkomen in geval één deelnemer ziek wordt. Daarvoor stort ieder een maandelijks bedrag op een eigen, afzonderlijke rekening, waarvan de zieke maandelijks een klein deeltje krijgt. (https://www.broodfonds.nl/ )

Wat ik zelf dan doe?
Ik schrijf dit stukje. (En 10 volgende.) En hoop dat het een zaadje is dat op meerdere plaatsen kan ontkiemen. Of groeihormoon is voor bestaande initiatieven. Die zoals in de permacultuur, een gunstige invloed op elkaar kunnen hebben.

Een leidraad (waar je uiteraard terecht ook wel over kan vitten):
Wat niet goed is voor iedereen, is niet goed.

Het geheim tot verandering is al je energie te focussen niet op het afbreken van het oude, maar op het opbouwen van het nieuwe.
(Dan Millmans’ Socrates)