In België is er leerplicht, maar geen schoolplicht. (T)huisonderwijs kan dus ook. Of gelijk welke onderwijsvorm. Je bent dus niet verplicht je kind binnen de grote bestaande schoolstructuren te laten opvoeden. http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/faq/huisonderwijs/

(I.v.m. de beveiliging van de site zijn vele links niet actief. Je kan ze wel googelen. Als ze https zijn worden ze later weer geactiveerd.)

OnderwijsalternatiefMethodescholen baseren zich op pedagogische ideeën (Dalton, Freinet, Steiner, Montessori, Jenaplan en Decroly) of werken met ErvaringsGericht Onderwijs (EGO).
Federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen: http://open.fopem.be/fopem/index.php
https://steinerscholen.be/
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/bao/methodes.htm
samenwerkingsverband van organisaties op het gebied van vernieuwingsonderwijs.
http://www.netwerksovo.nl/nl/home.html

Greenschool.org (2006, Bali) ijvert voor duurzaamheid door middel van gemeenschap geïntegreerd, ondernemend leren, in een natuurlijke omgeving en een holistische leergemeenschap.

Now-school.com probeert dit vanaf 2022 in Nederland van de grond te krijgen.

Leerkracht: veel te sterk woord voor onderwijzer.

Scaler Academy (voorheen InterviewBit, Pune, India) is een leerplatform voor software professionals en specifieke IT talen en programma’s.

Barefoot College is een niet-gouvernementele organisatie opgericht door Bunker Roy (India) in 1972, die wereldwijd elementaire diensten en zelfvoorzienende en duurzame oplossingen biedt voor problemen op het platteland. Dit kan gaan over zonne-energie, water, onderwijs, gezondheidszorg, landelijke ambachten, communicatie, empowerment en ontwikkeling van vrouwen.

Het college is lokaal actief met praktische en ervaringsgerichte opleidingen voor leraren, artsen, verloskundigen, tandartsen, gezondheidswerkers, zonne-ingenieurs, zonne-fornuis ingenieurs-, waterboorders, handpomp mechanicus, architecten, kunstenaars, ontwerpers, metselaars,  water testers, telefoon operators, smeden, timmerlieden, computer instructeurs, accountants enz. www.barefootcollege.org/

Ontwikkelingshelper Arnoud Raskin (Bilzen (be) ° 1973), ontwierp in 2000 een compacte mobiele school, een 'karretje' met telescopische borden en andere educatieve middelen. Er zijn reeds + 26 schooltjes verspreid over alle werelddelen. De straathoekwerker gaat met het schooltje naar de straatkinderen in hun eigen milieu. https://www.mobileschool.org/nl

Met een avontuurlijke rommelspeelplaats & zonder regels of afbakeningen stimuleerde Carl Theodor Sørensen in Emdrup (bij Kopenhagen, 1940) succesvol het leren en vaardigheden bij kinderen.

Het concept wordt ook gebruikt in scholen zonder afbakeningen (met klasmuren, lesuren of schoolvakken). Bij Wings Agora & krijg jij sinds 2013 de mogelijkheid om in overleg met je coach autonoom te leren. Op dit moment bieden er 20 scholen Agora-onderwijs aan, waarvan 16 in Nederland, 3 in België. Agora Roermond is een gekend voorbeeld. Ook

de Summerhill School in Suffolk (Verenigd Koninkrijk1921) en de Sudbury Valley School in Massachusetts (Verenigde Staten) bewijzen dat je kinderen veel vrijheid kunt toevertrouwen. https://wingsroermond.nl/agora/over-agora

Mensen opleiden kost veel geld,
mensen niet opleiden kost kapitalen.
Voor ieder persoon die in het onderwijs wil
 staan zijn er 30 anderen die niet willen leren.