Verbeter de wereld, begin met … iets

Kakistocratie betekent ‘landsbestuur door slecht gekwalificeerde leiders’.

Op 1 Europarlementariër zijn er 40 lobbyisten (2016).

George Monbiot schrijft in Uit de puinhopen: Marketingbedrijf Edelman Corporation stelt jaarlijks een Trust Barometer op via opinieonderzoek in 28 landen. In 2/3de hiervan heeft nog geen 50% er vertrouwen in dat bedrijfsleven, overheid, media en ngo’s ‘zich gedragen zoals het hoort’. Slechts 15% gelooft dat het ‘huidige systeem werkt’, 53% gelooft dat niet.

Echt vernieuwende politieke partijen zijn moeilijk te vinden, nog moeilijker vol te houden. Uiteindelijk stappen ze in een bestaand systeem (meestal naast mastodonten en gevestigde waarden), en binnen dat beperkende kader moeten ze (mee) werken. Milieu en groen werden ondertussen zo gevoelig, waardevol en belangrijk dat iédere partij het in haar programma opneemt.

Toch zijn er ook hier verdienstelijke pogingen van bewegingen die ijveren voor een betere wereld.
Groen of Ecolo is waarschijnlijk nog het meest consequente en gekende alternatief. https://www.groen.be/, http://www.degroenen.nl/

Respect voor het leven en bekommernis voor dierenwelzijn zijn ook partijpolitiek terug te vinden:  https://www.partijvoordedieren.nl/

De G1000 was een Belgische openbare grootschalige beraadslaging tussen gewone vrije burgers in democratische participatie, over belangrijke politieke thema's (2011). Eerst via internet, daarna in een meeting met 1000 deelnemers, later uitgewerkt in de G32. http://www.g1000.org/nl/

PolitiekalternatiefEen nieuwe luis in de wereldomvattende politieke pels (+40 landen) is de Piratenpartij. Actief als internet gemeenschap met democratische inspraakmogelijkheden voor iedereen zijn de belangrijke actiepunten: burgerrechten, directe democratie, hervorming auteurs- en octrooirecht, vrij delen van kennis, vrijheid van informatie, databeveiliging, transparantie, gratis onderwijs, universele gezondheidszorg en een duidelijke scheiding tussen kerk en staat. https://www.piratenpartij.nl/, https://piratenpartij.be/


Ubuntu party is het politiek front van de Zuid Afrikaanse Ubuntu Bevrijdings Beweging. Het Bantoewoord staat voor een traditioneel Afrikaans concept van toewijding en relaties tussen mensen onderling. Iedereen zet zijn talenten of vaardigheden in voor de gemeenschap. Uitgebreide (Engelse) teksten over alle deelfacetten als leesvoer voor vele avonden vind je op http://www.ubuntuparty.org.za/p/home.html

Anarchisme staat voor het streven naar een samenleving zonder macht, ondergeschiktheid of geweld. Anarchie daarentegen wordt door enkele harde acties van splintergroepen uit het verleden geassocieerd met chaos. http://www.anarchisme.nl/ http://www.anarchie.be/index/index.php

Filosoferen over en dromen van een betere samenleving kan ook los van (partij)politiek:
Vladimir Megre verkocht wereldwijd miljoenen boeken. Hij schrijft over een (ik veronderstel gefantaseerde) ontmoeting en gesprekken met Anastasia. Het inspireert overal mensen om ook ecologisch en zelfvoorzienend samen te leven in Anastasiadorpen in harmonie met de natuur.
Rivendel village geeft info over dergelijke principes.


Het doel van het Venus Project van Jacque Fresco is bezit af te schaffen, management en planning in de productie uit te laten voeren door machines en zo de fouten in het kapitalisme te herstellen. Zonder bezit is er ook geen uitbuiting of armoede meer.


Professor Riccardo Petrella, o.a. bekend als bezieler van de Groep van Lissabon, richtte de UAB op voor vorming, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. De Universiteit voor het Algemeen Belang is een experimentele en innoverende goodwill universiteit. Ze staat voor kennis en inspiratie over kansen en positieve veranderingen, en wil armoede uit de wereld verbannen. 

Humanistische initiatieven gaan ervan uit dat iedereen verantwoordelijk is voor de eigen daden en medeverantwoordelijk is voor de omgeving en anderen. Kernwaarden zijn zelfbeschikking, keuzevrijheid, gelijke behandeling, eerbied voor de natuur en verdraagzaamheid. Mensen zijn hiervoor samen en zelf verantwoordelijk. https://www.humanistischverbond.nl/, http://www.h-vv.be/,

Gelovigen kunnen elkaar wel uitmoorden. En doen dat ook. Een beetje verdraagzaamheid zou veel leed vermijden. https://www.unric.org/nl/nieuwsoverzicht/26556-internationale-dag-van-de-verdraagzaamheid

Je eigen geloof is nooit voor iedereen zaligmakend. https://www.venganza.org/

Traditioneel wordt politiek gemaakt door kapitaal(krachtigen). Mogelijk kan internet, waarop vele kleintjes één groot kunnen maken, hierin ook wat verandering gaan brengen. Er zijn ook hier in ieder geval wel mogelijkheden om je te engageren of alternatieven voor een betere samenleving te steunen.

Sinds 2023 dringen groepen aan om (naast een bestaansminimum ook) een bestaansmaximum (& belastingtarief van 100% boven een bepaald vermogen) in te voeren. Ik zou al blij zijn met 99%.

Het limitarisme & is een politieke filosofische stroming die stelt dat er limieten moeten komen voor het persoonlijk inkomen en vermogen (rijkdom) van de allerrijksten. (Grondlegger Ingrid Robeyns 2023)


Als verkiezingen iets zouden veranderen, waren ze allang verboden.
Wie niet rookt, drinkt of autorijdt is een belastingontduiker.
Ik doe niet meer aan seks, de regering naait me al elke dag.
U zult niet stelen, de overheid duldt geen concurrentie.