Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de volledige website en iedere webpagina van de site. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons informatie over uzelf te verschaffen. Soms kan dit wel nodig zijn om bijvoorbeeld te corresponderen, in te inschrijven… Persoonlijke gegevens die U ons doorgeeft zullen en kunnen worden gebruikt voor het doel waarvoor U deze informatie hebt verstrekt.
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. U kan op ieder moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

paraplusUitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.
Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo correct mogelijk te laten zijn.

Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke wijze dan ook ontstaan door onbeschikbaar zijn van de site, of gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden.

De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

 

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij t-Over-leven of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld.

Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door t-Over-leven.

Alle rechten (merkenrecht e.a.) zijn voorbehouden.


(Disclaimer: Vrijwaring, afwijzen van aansprakelijkheid.)

Privacy en verwerking van persoonlijke gegevens

in het kader van de Europese wet op de privacy en gegevensverwerking,  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, of GDPR: General Data Protection Regulation)

Toverleven is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://toverleven.cultu.be/,

tover[at)cultu.be

De webmaster is de Functionaris Gegevensbescherming van Toverleven. Hij/zij is te bereiken via het mailadres.

Persoonsgegevens die wij verwerken: de door jou opgegeven

- Voor- en achternaam

- Eventueel telefoonnummer

- E-mailadres;

- het IP-adres van het toestel waarmee je de website opent.

Toverleven verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Andere, of bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens (van minderjarigen bv) verwerken we niet.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Toverleven verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming

Toverleven neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 Toverleven gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

- Google Contactpersonen: onderhoud van e-mailadressen

 

We bewaren persoonlijke gegevens die we namens onze leden verwerken zo lang als nodig is om onze services te leveren of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen, misbruik te voorkomen en onze overeenkomsten te handhaven.

(*) Toverleven gebruikt GEEN advertenties op haar website.

We maken gebruik van koppelingen naar sociale media, nl. naar Facebook. Meer informatie over de verwerkingshandelingen die hieruit volgen, kan u vinden via: https://www.facebook.com/about/basics

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Toverleven bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

E-mailadres, naam en voornaam: Bewaartermijn: tot verzoek om schrapping, of einde van de activiteiten van Toverleven.  Reden: verzenden van de nieuwsbrief

Delen van persoonsgegevens met derden

Toverleven verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou (vb Nieuwsbrief toezenden) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Toverleven gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak (vb bij formulieren invullen, het type en de taal van de browser die je gebruikt..). Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Toverleven en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar tover[at)cultu.be

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen de maand op jouw verzoek .

Toverleven wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.privacycommission.be/nl/contact

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Toverleven neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Enkel de webbeheerder heeft via een beveiligd account toegang tot de website en de gegevens. Er worden regelmatig updates uitgevoerd en back-ups gemaakt.

Cookies van derden  -  De analysetool van Google  -  Google Analytics

We maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van deze website te analyseren. Google Analytics genereert statistische en andere informatie omtrent websitegebruik door middel van cookies, die zijn opgeslagen op computers van gebruikers. De gegenereerde informatie met betrekking tot onze website wordt gebruikt om rapporten over het gebruik van de website te maken en gebruikers meer doelgericht te benaderen. Google Analytics gebruikt deze informatie eveneens voor verdere verwerkingshandelingen. Meer informatie over de verwerkingshandelingen van Google Analytics kan u vinden via https://policies.google.com/privacy?hl=nls://policies.google.com/privacy?hl=nl

Wij hebben geen toegang tot de cookies die eventueel door netwerken van derden zijn geplaatst.


'Er bestaat geen gerechtigheid, er bestaan alleen grenzen.'
 (Albert Camus)
'Recht is iets kroms dat verbogen is.'
 ( Maarten Toonder)

Omdat ik graag wat feedback krijg over bezoekersaantallen, zoekwoorden, doorverwijzingen ed. om de site te kunnen verbeteren maak ik gebruik van Google Analytics.

Google Analytics, privacyverklaring, artikel 8.1 van de gebruiksvoorwaarden.

"Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren, hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven."