Indeling

De informatie is geordend onder een 30-tal hoofdstukken. Die zie je steeds in het Hoofdmenu aan de rechterkant.. De meest essentiële onderwerpen om te overleven komen eerst aan bod. Sommige thema’s overlappen elkaar onvermijdelijk.

infogebruikOmdat meerdere onderwerpen raakvlakken hebben met diverse thema’s, en daarom ook (soms gedeeltelijk) op verschillende plaatsen behandeld worden, is de zoekfunctie met een uitgebreid trefwoordenregister zeer handig.

Alle verbeteringen en aanvullingen zijn van harte welkom, we kijken uit naar uw mails hierover.
Er zijn ook uitdrukkingen, spreuken, typische en regionale oude woorden, grappen, woordspelletjes en grappige woordconstructies vaak met een dubbele betekenis opgenomen. Neem niet alle knipoogjes ernstig.
Soms was het moeilijk om goede (al dan niet-wetenschappelijke) termen te vinden voor chemische stoffen en verschillen tussen bijna gelijksoortige materialen (bv kalksoorten, planten..). Als er enige twijfel mogelijk is, controleer de gegevens dan dubbel. (Zeker bij gevaarlijk paddenstoelen, planten ed.)

Meeteenheden worden gegeven in metrische, Europese schrijfwijze. De meeste verwijzingen zijn in de mannelijke vorm (hij, zijn, hem) maar gelden natuurlijk ook voor de dames, (en andersom), met uitzondering van geslachtelijk verschillende of typische medische implicaties.

Soms zijn er lijsten van artikelen (gewassen, kruiden ...) opgenomen. Die zijn/waren oorspronkelijke alfabetisch.

Gebruikte afkortingen:
o.a. : onder anderen
BC: (Before C.) Voor Christus, vóór het jaar 0.
BP: Voor Heden (Present)
C: Celsius, voor standaard temperatuur. Indien niet vermeld (F Fahrenheit of K voor Kelvin), dan is het ° C.
°: graden (temperatuur)
%: Procent, ratio, per 100
bv : bijvoorbeeld
enz: en zo voort ...

Ikigai is een Japans begrip dat op het eiland Okinawa, waar mensen ouder worden dan gemiddeld, naast voedingsgewoonten en leefomgeving een rol speelt bij gezondheid en vitaliteit. Het kan omschreven worden als het 'hebben van een doel' in het leven, een reden van bestaan, iets waarvoor je iedere morgen wilt uit bed komen. Het is een kruispunt van passie, missie, vak en roeping, dat waar je van houdt, wat je goed kan, wat de wereld nodig heeft.