Een poging tot blik in de toekomst geeft me een gevoel van machteloosheid en weinig vertrouwen op basis van de huidige gang van zaken.

Vraag je je ook wel eens af waar het nu naar toe gaat?
Stel je ook wel eens dat het zo niet verder kan??

Politiek lijkt vaak een ondemocratisch, frauduleus en corrupt onderonsje van verlichte despoten die hun eigen belangen dienen en ver van hun kiesvee staan
Dictatoriale regimes en burgergeweld ontwrichten ganse landen en regio’s.
Het recht is aan de best bewapenden en bemiddelden
Fundamentalisme bedreigt humanisme

Sociale zekerheden worden onbetaalbaar en asociaal
Meer en meer wordt immaterieel en onpersoonlijk: info, communicatie, geld, kennis, herinnering…
Iemand met 300 internet vrienden zit 7 weken achter zijn PC. Dood.
Te dicht opeen wonende mensen worden anoniem, ontglippen de sociale controle van andere schermkijkers en maken anderen af. Soms op de meest gruwelijke wijze.

veranderenJobs worden alsmaar levensvreemder, stressy en gesegmenteerder, maar zeer gegeerd om status en imago te vergroten
Aandeelhouders verdienen meer, werknemers minder
Terrorisme bedreigt happenings
Misdaad loont en heerst
Criminelen worden betutteld en verzorgd, terwijl we onze bejaarden laten vereenzamen en verhongeren

Communicatie werd een technisch bombardement
Wereldnieuws bestaat uit sport, celebs, (half)blote borsten en sport. Cultuur, politiek en wetenschap moet je zoeken
We hebben zoveel informatie ter beschikking, dat we niets meer weten
Seks werd commercie en frustratie
Opdringerige beeldschermen bepalen hoe we moeten (proberen) te leven
Psychosociale manipulatie door grote merken bepaalt hoe we ons (moeten) voelen (bij consumptie)
Overal rond mij zie ik de dictatuur van het gazon. Gepusht door de commercie van gemotoriseerde grasmaaiers, meststoffen, peststoffen, trimmers, kantensnijders, scharen, sproeiers, tuinslangen, bladzuigers moet ieder grasperkje er getrimder uitzien dan de snor van Hitler
“Ik vind het fascinerend dat mensen die fortuin maken door iemand te spelen die ze niet zijn de meeste geloofwaardigheid genieten in onze maatschappij". (Paul Watson (60), oprichter van Sea Shepherd. Zei ook: Vroeger geloofde ik in reïncarnatie, maar dat was in mijn vorige leven.)
De ernst en omvang waarmee celebs, sport, zang en danswedstrijden becommentarieerd en uitgediept worden steekt schril af tegen de fletse meldingen of zelfs het ontbreken daarvan als het gaat over politiek, wetenschap, economie, sociologie, milieu.

Economie lijkt te falen en foute zeepbellen te produceren tot voordeel van rijken en ten nadele van de minst begoeden
Banken en landen balanceren op het randje van bankroet, maar blijven krampachtig de schijn hooghouden
Topsporters krijgen schandalig veel geld voor hun spel
Toenemende migrantenstromen schoppen culturen, solidariteit en waarden overhoop
(Verdoken) discriminatie op basis van geslacht, geaardheid, kleur… hanteren we om ons een (vals) gevoel van veiligheid te aan te praten

Grote medische problemen krijgen we niet onder controle (kanker, aids, epidemieën), er lijken er steeds meer nieuwe en ergere bij te komen terwijl bestaande ziekten (suikerziekte…) uitbreiden
Nieuwe ziekmakers en resistente organismen verschalken met gemak iedere smetvrees
Een kwart van de mensen vreet zich kapot. Een kwart van de mensen sterft van honger
We leven langer, maar worden zwakker
We zijn met meer, maar worden onvruchtbaarder
We staan aan de top van de voedselpiramide, dus we accumuleren uiteindelijk al onze rotzooi zelf
We bestrijden bacteriën, steriliseren virussen, maar hebben geen natuurlijke weerstand meer
We pompen vee preventief vol antibiotica, waardoor we onszelf opschepen met resistente bacteriën die onze medische wetenschap niet meer kan uitschakelen. Maar het vlees heeft geld opgebracht

Grondstoffen worden net zo schaars als de Club van Rome reeds in 1960 (wir haben es nicht gewüst) had voorspeld (Grenzen aan de groei.)
We hebben alles, maar putten alle bronnen uit
Herstellingen zijn duurder dan nieuwkoop
Drinkwater wordt schaarser en kostbaarder
Voedselproductie is geconcentreerd bij een kleiner aantal kapitaal- en belangengroepen waarvoor niet het voedsel of het milieu, maar de winst primeert
Gezonde voeding bestaat niet meer. Verantwoorde voeding ook niet

Het milieu is fataal vervuild en vergiftigd (afvaloceanen, pesticiden, straling…). Ademen is levensgevaarlijk
Het klimaat is onvoorspelbaar (Global warming versus (mini-) ijstijd)
‘Een toenemend aantal natuurrampen zijn eigenlijk milieurampen, omdat ze worden veroorzaakt door het ingrijpen van de mens in zijn natuurlijke omgeving.’ (A.M.A.J. Driessen)
Mensen zijn in het najaar dagen bezig om de rotzooi van bomen (bladeren) op te ruimen en af te voeren. In het voorjaar staan ze bij tuincentra in de rij om die na duur transport en verpakking, als potgrond terug te kopen.

Dieren dulden we enkel nog achter en op tralies
Of we maken er baby’s van, met jasjes, parfum, kinderwagens,…
In doosje en rekken verkochte voeding lijkt in bedrijven geproduceerd, er is geen link meer tussen leven (vee) en eten (vlees, kaas…)
We vermoorden miljoenen haaien voor hun vin, zeehondjes voor hun vel, walvissen voor ‘wetenschappelijk onderzoek’, grienden voor euuhh.. de sport, of de traditie of zo

Distributie dealt en verspilt vooral verpakking en brandstof
Transport zit in stinkende en trage files vast
De auto eist als individueel statussymbool steeds meer (verkeers)slachtoffers

Techniek neemt al ons handigheden en vaardigheden over
Staal en hydraulica bulldozeren mankracht naar onbeheersbaar dodelijke exponenten
 Elektronica maakt ons afhankelijk en kwetsbaar

Alles lijkt te evolueren naar extreme dualiteit: meer extreem rijken en meer extreem armen, technologie adepten en leken, van integratie tot fobie. Waardoor de meesten bewegen tussen hoop en wanhoop.
Iedere regel is een dag filosoferen waard.

Geloof het of niet, ik ben eigenlijk een optimist…

Een echte mopperaar kent altijd de laatste moppen.