Spijker2Houtschalie zijn hardhouten dekplankjes. Ze kunnen gezaag of gekliefd worden. Zaag houtblokken zonder knoesten. Het klieven kan in rechte, evenwijdige plakken of straalsgewijs, in driehoekige spieën. In dat laatste geval kan in de brede kant een groef gemaakt worden waar de punt van de vorige spie in gelegd wordt. De houtnerf loopt van boven naar beneden. Hierdoor zal het water eerder over het hout lopen, dan in de poriën dringen.
Enkel het harde kernhout wordt gebruikt. De minder duurzame en zachtere buitenrand wordt er af gespleten.

Het dekken gebeurt door de schalies als dakpannen of leien te plaatsen en vast te binden of te nagelen. Net als bij riet moet de helling steil genoeg zijn om water snel af te voeren en het hout voldoende te laten drogen. Als het lang nat blijft rot het sneller. Het kan verduurzaamd worden met teer.


Een smetlijn is een dun touw waarmee een rechte lijn afgetekend wordt. Het touw wordt in een potje gestoken met roet, houtskool of kleurstof. Ze wordt tussen 2 punten gespannen of gehouden en dan in het midden opgelicht en losgelaten. Door de slag spat de kleurstof van het touw af en wordt een lijn afgetekend.