Het belangrijkste onderdeel van de woning is het dak.
Als er vocht binnensijpelt gaan muren en materialen schimmelen en rotten, en woon je ongezond. Tot de constructie het begeeft.

rietdekken

De dragende structuur bestaat uit stevige balken die het gewicht van het dak kunnen dragen.
Voor een goed dak gebruik je zo weerbestendig mogelijk materiaal. Vaak was dit voorhanden zijnde streekeigen (en duurzaam) materiaal.
Uiteindelijk zal het toch wel begeven.
Stro soms al na een paar jaar.
Leien en dakpannen na meerdere decennia.

Het is belangrijk dat het dak een flinke helling heeft.
Water moet snel afgevoerd worden, en de dakbedekking moet kunnen drogen voordat algen, schimmels en mossen zich er op kunnen nestelen.
Is je dakbedekking poreuzer, zachter, sneller vergankelijk, maak de helling dan steiler.

 

En controleer je dak regelmatig.

Mos slaat veel vocht op en versnelt zo de afbraak van organisch materiaal, zoals riet, stro, houtschalie. Het kan goten en afvoeren verstoppen.