Voor ziekte (kwaal, krankheid, aandoening) bestaat er geen eenvoudige en eenduidige definitie. Ook al omdat er zoveel verschillende ziekten zijn.
Het is een verzamelnaam voor storingen in het normaal functioneren (van lichaam en geest).
Een verandering met schadelijke invloed (op weefsel of functioneren).
Een disfunctie, onbalans of ongemak die het goed voelen (of de gezondheid) verstoort.
Een proces met een begin, een verloop en een einde. (Soms hét Einde.)

Ziekte&symptomenVóór er symptomen ontstaan is men al ziek. De symptomen geven alleen maar aan dat je lichaam/geest het nu niet meer aan kan. De symptomen kunnen een deskundige helpen bepalen wat er mis is. Een arts maakt een keuze tussen de bekende patronen van de voorkomende klachten en verschijnselen. Tekens zijn door de arts observeerbare en meetbare gegevens, vaak bekomen via aanvullend onderzoek. Kenmerkende symptomen kunnen verwijzen naar een gekend syndroom of ziekte.
Een syndroom is een ziektebeeld: een geheel van steeds samen voorkomende klinische (voor een hulpverlener of arts zicht- en herkenbare) verschijnselen of symptomen. Een symptoom is een kenmerk of klacht, een ziekteverschijnsel, waaraan het probleem herkenbaar is.
De taak van de arts is de identificatie van het syndroom, de diagnose, en eventueel het aanbevelen van een behandeling of remedie.

Om een ziekte te detecteren kan gekeken worden naar  (afwijking  op vlak van) (lichaams)temperatuur, gewicht, bloeddruk, ademhaling, (huid- en gelaats) kleur, ontlasting, urine, pijn, polsslag, uitdroging, braken, gebrek aan eetlust, suf of sloom zijn, problemen met het bewegen (van ledematen, rug..), slijm, snot, huilen.

De verschijnselen kunnen  acuut zijn: plots optreden, een aanval;
of chronisch: aanhoudende of slepende ziekte, ontsteking ed.
Plotse verergering, verheviging en/of uitbreiding van een ziekte of één of meer van de verschijnselen (bijv. huiduitslag, koorts, etc.) wordt exacerbatie genoemd.
En recidive verwijst naar een terugkerende ziekte of verschijnsel.
 

Een therapie, hulp, kuur of remedie kan gevonden worden bij massage, acupunctuur, aderlating, chirurgie, geneesmiddel (kruid, bio, mineraal), dieet, therapieën met gong, kaars,..

Preventief, om een goede gezondheid en conditie te behouden, zijn belangrijk: een goede hygiëne, inenting, levensstijl, het vermijden van gevaarlijke en vreemde stoffen, gezond eten en voldoende bewegen.

.

Ziekte en symptomen: Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. (Hans Mes)
Niemand is zieker dan de man die ziek is op zijn vrije dag. (Bill Vaughan)