Er is nog geen eenduidige theorie die de functie(s) van slaap verklaart.Slaap zou de eigenschap hebben om verbindingen in de hersenen efficiënt te reduceren, en zo plaats te maken voor nieuwe herinneringen en opslag voor de volgende dag. Een slapende brein blijft enigszins (selectief) waakzaam. Mensen worden sneller gewekt door relevante geluiden. 

De tijdens de slaap verhoogde activiteit van de chromosomen (van zebravisjes) wijst volgens wetenschappers (2019) op actieve reparatiesystemen die (gevaarlijke) DNA-schade kunnen herstellen. Onderzoek leert dat jonge fruitvliegen meer rust en diepere slaap nodig hebben dan oudere. Slaaptekort (bv door cafeïne) leidt tot minder eitjes. Slapen speelt een belangrijke rol inzake leren en geheugenvorming.

Vijf functies van slaap

1  Vooral de Rem-slaap (Rapid Eye Movement) is belangrijk voor de ontwikkeling van het brein.

2 Tijdens de diepe slaap (non-remslaap) ruimt het brein afvalstoffen (van de stofwisseling ) op.

3 Slapen schakelt bepaalde processen tijdelijk ‘uit’ waardoor andere chemische activiteit kan uitgevoerd worden.

4 Slaap herstelt van signaalstoffen (neurotransmitters).

5 Slapen versterkt het geheugen door reorganisatie van hersennetwerken.

Je sterft eerder door slaapgebrek (10 dagen) dan door honger (enkele weken). Slaap is onontbeerlijk voor een goede gezondheid (en herstel na ziekte, breuken…)
sleepEr zijn aanwijzingen dat er een relatie is tussen leren en slaap, een soort consolidatie van het geheugen. Een periode van slaap tussen het leren en de test bevordert goede resultaten. Het idee is ook consistent met het feit dat jonge kinderen (die veel moeten leren) meer slapen dan ouderen.
Er zijn ook bewijzen dat specifieke activiteit van de hersenen die tijdens het leren plaats heeft, gedurende de slaap herhaald wordt. En er zijn correlaties, tussen de hoeveelheid leren voorafgaand aan de slaap en EEG patronen, bij zowel mens als dier.

Bij extreme recordpogingen (van o.a. DJ's en studenten) zijn enkelen er in geslaagd 11 (+) dagen waker te blijven.Blijkbaar kan er na enige tijd microslaap optreden: enkele seconden slapen, zelf terwijl je actief bent. Dit zou ook een oorzaak van veel verkeersongevallen zijn.

Je kan beter op je linkerzij slapen. De maag ligt meer links, je spijsvertering werkt dan beter en lymfestoffen en toxines kunnen beter afgevoerd worden.


De uren slaap voor middernacht tellen dubbel? Niet waar.
Het is wel zo dat de eerste uren van de slaap "dubbel tellen", maar dit hoeft niet voor 00:00 te zijn. De eerste uren slaap je dieper en stabieler (vaster), in de kernslaap. Je hebt er als het ware meer aan dan aan de latere uren.

De slaapbehoefte is een vage definitie die ligt tussen de 4-5 uur (‘het absolute minimum’) en 12 uur.
Wil je weten hoeveel slaap je nodig hebt, dan moet je je slaapuren tellen in een periode waarin je geen verplichtingen hebt (vakantie) en niet hoeft bij te komen van een zware periode met minder slaap of ziekte. Meet ongeveer 2 weken lang je slaapduur, dan ken je je slaapbehoefte.

Bijslapen werkt. Een weekendje langslapen is lang niet altijd voldoende om je slaapschuld te vereffenen. Je kunt ook voorslapen.

Slaap je minimaal 10 tot 15 minuten, dan heeft een hazenslaapje nut. Een kort dutje (tussen 13 en 15) uur is beter dan een lang, het heeft een herstellend effect voor lichaam en geest.

Vroeger (17de eeuw) waren bedden veel korter omdat mensen toen meer zittend dan liggend sliepen.

Ook zou de slaap 1 (of 2) maal onderbroken worden om het vuur te onderhouden. Een toen (en vroeger) nuttige reflex, die sommigen nog (gedeeltelijk) zouden geërfd hebben.

University of Toronto volgde het slaappatroon van de Hadza-stam in Tanzania, die nog steeds leeft als jager-verzamelaars. In een totale slaapperiode van meer dan 200 uur kwam het slechts 18 minuten voor dat alle leden van de stam tegelijk sliepen. Gemiddeld waren er steeds acht personen (40 procent van de groep, veelal jongeren) alert.


In tropische landen komt de gewoonte om het heetste deel van de dag rustend of slapend door te brengen, nog veel voor. Het houden van een siësta is gezond.

'Dokter, ik kan niet meer slapen, ik lig als maar te draaien.' 'Geen wonder, je moet stil blijven liggen!' (Theo Bergsma)
In slaap vallen kan alleen tijdens slaapwandelen. (Rob Muts)
'Je was nogal onrustig. Je hebt de hele nacht gevloekt in je slaap.'
'Wie zegt dat ik geslapen heb?' (Max Tailler)
Op beide oren slapen is praktisch niet uit te voeren.
 ( Juul Kinnaer)
Wat kan je verwachten van een dag die begint met opstaan?
 (Wendy R. Ellner)
'Hoe vaak moet ik die slaappil nemen?' 'Iedere nacht om de twee uur.'
Vier uren slapen per dag is voor een mens voldoende.
De rest kan hij 's nachts inhalen.
Vroeger droomde ik enkel dromen. Nu droom ik er ook de uitleg bij (Kamagurka)
Dromen werden gemaakt om zich niet te vervelen tijdens het slapen.
 (Francis Blanche)