CO (kool(stof)monoxide) is een verbinding tussen koolstof en zuurstof. Het gas ontstaat door onvolledige verbranding van fossiele brandstoffen en is giftig, kleurloos en reukloos en dus erg gevaarlijk. Het gas is fractioneel lichter dan lucht.
CO-PoisoningBij aardgas, butaan, propaan en mazout zijn de vlammen normaal blauw. Gele vlammen wijzen op slechte verbranding.
Er is meer risico bij slecht geventileerde ruimtes, slecht onderhouden schoorstenen, kachels en geisers. Windstil, mistig weer kan de trek in de schoorstenen negatief beïnvloed. Dit kan een terugslag van verbrandingsgassen veroorzaken.

In het bloed hecht CO zich aan het zuurstoftransport-eiwit hemoglobine in de rode bloedcellen waarbij het de zuurstof (O2) verdringt. CO bindt zich circa 240 keer beter dan zuurstof. Dus zelfs bij een lage concentratie CO in de lucht kan er relatief veel CO in het bloed komen en volgen vergiftigingsverschijnselen.
De symptomen van koolmonoxidevergiftiging zijn hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid en vermoeidheid. Bij langere blootstelling volgt bewusteloosheid en ten slotte de dood door zuurstofgebrek in de hersenen. De symptomen worden vaak niet herkend omdat mensen en dieren ongemerkt in slaap vallen en overlijden. Slachtoffers van koolmonoxidevergiftiging hebben een opvallend rode blos op het gezicht.
Zorg voor een goede luchttoevoer en rookgassen afvoer. Een koolmonoxidemelder is niet meer duur en alarmeert tijdig. (Een kanarie die van zijn stokje valt ook.)

Behandeling: breng jezelf niet in gevaar: niet ondoordacht de ruimte betreden. Open ramen en deuren om te verluchten. Maak geen vonken omwille van ontploffingsgevaar. Breng het slachtoffer in de frisse lucht. Controleer bewustzijn, ademhaling en hartwerking. Zo nodig reanimeren. (Bel 112, geef zuurstof.)


Voor meer info, ook over andere situaties als epilepsie, hyperventilatie, hartinfarct, elektrocutie... volg een cursus.