Tekenen is een kunstvorm waarbij een voorstelling of afbeelding in 2 dimensies gemaakt wordt. Door gebruik van perspectief (vluchtpunt(en), afmetingen, vervorming, overlapping…) kunnen drie dimensies gesuggereerd worden. Tekenen is een belangrijke en handige vaardigheid om informatie over te brengen! 

Bij de Santa Elina Rock Shelter (Brazilië) waren 23,120 jaar geleden al mensen actief met rotstekeningen en benen sierraden.

In een afgelegen grot in Borneo, Indonesië (november 2018 in Nature) hebben archeologen de mogelijk oudste figuratieve muurschildering ooit ontdekt. Ze stelt een koe voor. De elementen uranium en thorium in de rots onder het werk dateren het tussen 40.000 en 52.000 jaar.

Een 44.000 jaar oud en 4,5 meter breed jachttafereel  in een kalksteengrot op het Indonesische eiland Sulawesi (gebied Maros-Pangkep) is kandidaat oudste grotschildering door mensen gemaakt. Twee varkens en vier dwergbuffels worden door acht jagers met uiterlijke kenmerken van dieren belaagd met speren of touwen.

De tekeningen van dieren en handen in Chauvet, Lascaux (Fr) en Altamira (Sp) zijn gedateerd op ongeveer 33.500 tot 37.000 jaar geleden.

Bij Quesang in Tibet werden tussen 169.000 en 226.000 jaar oude hand- en voetafdrukken gevonden die bewust door kinderen (geschat: 8 jaar) gemaakt zijn.

Een studie van 800 reeksen stippen, lijnen en vooral Y-vormen binnen de contouren van dieren in 20.000 jaar oude Europese grotschilderingen lijken aan te geven in welke maanperiode van het jaar dieren bevallen. Mogelijk ons oudste proto-schrijfsyssteem.

cartographyhong-kongIn de cartografie worden kaarten getekend van een (kleine tot wereldwijde) omgeving. Nauwkeurige kaarten maken het mogelijk een geschikte of korte route te gebruiken of door te geven om een gewenste plek te kunnen vinden.

Een goede kaart bevat zoveel mogelijk gegevens om haar goed te kunnen gebruiken: titel, schaalaanduiding, oriëntatie (meestal Noorden boven), legenda met de betekenis van gebruikte symbolen en kleuren, gegevens over oorsprong of maker, jaartal, e.d.
Ook duidelijke herkenningspunten zijn zeer belangrijk.
Door een kaart te rasteren en XY coördinaten te gebruiken kan ieder punt met twee getallen aangeduid worden.

Verhouding of schaal 1/50 wil zeggen dat wat je meet op het plan (bv. 7 cm) in werkelijkheid 50 keer groter is, dit wordt dan 7 cm x 50 = 350 cm of 3,50 meter.

Bij technisch tekenen gebruiken we passer, meetlat, gradenboog, tekendriehoeken om (op schaal) een exacte weergave te maken.
Dat kan betrekking hebben op bouwplannen of plattegrond voor een huis, een meubel of een andere constructie als een werktuig of apparaat. Ook om netwerken of schema’s van leidingen (water, stroom, verwarming) weer te geven.

Als je aan een project begint kan je een schets (ruwe tekening uit de losse hand) maken om vooraf te projecteren wat je gaat doen, het voor te bereiden, te visualiseren, inzicht te krijgen, benodigde materiaal te berekenen, problemen te voorzien en oplossingen bedenken.

Ook bij processen en acties kan de te volgen weg van probleem tot (tussen)oplossing uitgetekend worden in een flowchart zoals dat ook wordt gebruikt voor de ontwikkeling van software.

Voor vele soorten van technische tekeningen worden ook symbolen gebruikt om vaak weerkerende onderdelen aan te duiden. Een symbool is een teken dat een betekenis krijgt. Je vindt ze in de wiskunde, als vlag of logo, in informatica…

Tell Sabi Abyad (Raqqa, Syrië) is een goed bewaard dorp met economische archieven met geometrische fiches en miniatuurzegels (geen schrift) van ca. 8.000 jaar geleden.

Ook in teksten worden tekens gebruikt. Een leesteken verbetert de leesbaarheid van een tekst en geeft soms aanwijzingen over betekenis en uitspraak van de zin. .!?,;-:')
Ampersand ( & ), apenstaartje/at ( @ ), asterisk ( * ) en  backslash ( \ ) ed. zijn geen leestekens. 

Uit de 2e eeuw BC zijn er al memes (snel verspreidende teksten of beelden) teruggevonden op juwelen als graffito (gegraveerd, ingekrast). De kortste versie van het anonieme gedicht van vier regels: ‘Ze zeggen wat ze willen; laat ze het zeggen; het maakt me niet uit.’ De langere versie gaat verder: ‘Ga door, hou van me; het doet je goed.’

Het wordt geïnterpreteerd als een reactie op afkeuring door de samenleving van een onconventionele relatie.

De puntjes op de i zetten = zeer nauwkeurig werken. Ze kunnen soms ook op een j of  ė staan (vroeger ter onderscheid met andere letters), en worden tittel genoemd.

Emoticons werden in 1982 door Scott Fahlman geïntroduceerd :-) om onderscheid te maken tussen lol en ernst :-(  in teksten. Als je ze 90° draait zie je een smiley. Het gebruik van pictogrammen en emoji's in e-mails en sms-berichten vervult blijkbaar een sociale behoefte die de Egyptenaren mogelijk al begrepen. ? Het voegt effectief emotie toe aan tekst.

Quipu's (Quechua: khipu) zijn koorden die de Inca’s gebruikten om informatie te bewaren en weer te geven. De knopen werden gebruikt in een boekhoud- en rekensysteem, maar ook als schrift.

Het belang van interpunctie:

Hij zat op haar schoot en rustte uit.
Hij zat op haar, schoot en rustte uit.

Vóór het huwelijk: ik heb je lief.
Na het huwelijk: ik heb je, lief.

Bob Marley:
"No woman, no cry": wordt door velen vertaald als: Geen vrouw, geen gehuil.
Of is het: "No, woman, no cry": In het Nederlands: Neen, vrouw, niet huilen!

Good: Letting your boss see you hard at work.
Bad: Letting your boss see you hard, at work.

A woman without her man is nothing.
A woman: without her, man is nothing.

woorden