Geld (ook goud, edelstenen) werd door de eeuwen heen een algemeen aanvaard ruilmiddel. Ook zonder geld kunnen diensten en goederen verhandeld worden.
barterRuilhandel of bartering was voor de uitvinding van geld de enige manier van handelen: diensten of producten worden geruild voor andere.
Een barter is een commercieel handelsnetwerk gericht op bedrijven.
In de 21ste eeuw keert de ruilhandel terug in de LETS-ruilkringen als onderdeel van de lokale ruileconomie. LETS (Local Exchange Trading System of Lokaal Economisch Transactie Systeem) zijn lokale, non-profit ruilnetwerken waar voorwerpen en diensten geruild worden zonder gebruik van valuta. LETS-kringen gebruiken belastingvrije lokale vormen van krediet-eenheden, zodat er niet direct en fysiek geruild moet worden.

In Zwitserland is het ruilsysteem onder de naam WIR, Wirtschaftsring, een aanvaard onderdeel van de gewone economie.

Time Dollars werken zoals LETS. Maar LETSsystemen rekenen in eenheden die dezelfde waarde hebben als de euro, en Time-dollars rekenen in tijd (vooral in de VS, Groot-Brittannië en Japan, en worden daar gezien als instrument om vergrijzing op te vangen).

‘Geld maakt niet gelukkig: iemand met tien miljoen is niet gelukkiger dan iemand met negen miljoen.’(Merton Glade)
10 years ago we had Steve Jobs, Bob Hope and Johnny Cash
 Now we have no Jobs, no Hope and no Cash

Leven zonder geld

Heidemarie Schwermer werd geboren in Memel, Oost Duitsland, in 1942. Ze was 20 jaar lerares en werd dan psychotherapeute. Ze heeft 2 kinderen en 3 kleinkinderen.
Na haar scheiding gaat ze met haar twee kinderen naar Dortmund. Zij is verbijsterd over de armoede daar. In 1994 begint ze een ruilwinkel genaamd Gibb und Nimm. Goederen en diensten worden er geruild zonder gebruik van geld.
Op haar 56e gaf ze alles weg wat ze had, haar huis, de inboedel en de auto. Sinds mei 1996 leeft ze tevreden en zonder geld volgens het geef en neem principe.
Ze spreekt niet graag van ruilhandel, maar van Delen in plaats van Ruilen. Deel-handel dus. Op haar website nodigt ze mensen uit het geef en neem spel te spelen.
https://heidemarieschwermer.com/neueseite/

Zij heeft enkel de kleren die ze aan heeft en wat in haar rugzak en koffer past.
Woonruimte vindt ze als huisoppas. Daarnaast kan ze afwassen en schoonmaken, en als psychotherapeute en lerares adviseren of onderwijzen. ‘Ik heb geen vakantie nodig, het is een van de fouten van onze samenleving. Het scheidt vrije tijd en werk, omdat de meeste mensen iets doen wat ze niet leuk vinden om geld te verdienen en uit te geven aan dingen die ze niet nodig hebben “.

Haar eerste boek, Das Sterntalerexperiment is ook vertaald als Een rijk leven zonder geld, en verhaalt over haar eerste vier jaren 'niets meer hebben en veel zijn’. De opbrengst ging naar goede doelen. Haar nieuwste boek is (enkel in het Duits) gratis te downloaden.
In 2010 kwam er een film uit over haar leven en project: Living without money.

In Nederland is de site geldloos.nl geïnspireerd door haar werk.


‘Kapitalisten zijn hongerleiders.’
(Roger Vanbrabant)
‘Kapitalisme is uitbuiting van de ene mens door de andere.
 Communisme is het omgekeerde.’
(wie zei dat weer?)
Niet hij die weinig heeft, maar die meer wil is arm
(Seneca)
Wat je niet kan weggeven bezit je niet. Het bezit jou.
 (Ivern Ball)