prokaryotic-and-eukaryotic-cellsEen bacterie bestaat uit één cel. Ze heeft een celenveloppe als "verpakking" voor de celinhoud. Er zijn geen celorganellen met aparte functies zoals mitochondrien (celademhaling). Het DNA zit niet in een aparte celkern maar ligt los (prokaryoot). Er is dus geen celkern, enkel zwevend materiaal.
De cel groeit door toename in hoeveelheid van alle bestanddelen. Als de grootte en de hoeveelheid van elke component in de cel zijn verdubbeld, deelt de cel zich in twee dochtercellen.
Deze moeder-dochter deling heet ook binaire deling.

Bacteriën spelen een belangrijke rol in de kringloop van organisch materiaal, afval, afvalwaterzuivering, compost… Kaas en yoghurt worden gemaakt door melkzuurbacteriën. De Rhizobium bacterie vormt stikstofbindende wortelknolletjes op vlinderbloemigen. De meeste bacteriën zijn niet schadelijk.
De bacteriën die wel schadelijk zijn (voor ons) veroorzaken ziekten en voedselbederf, vb. legionella, botulisme, bacterievuur.
Bestrijding of beperking kan door een goede hygiëne, sterilisatie en desinfectie.

Bacillen (Bacilli) zijn een klasse van staafvormige bacteriën met twee ordes: de Bacillales en de Lactobacillales (waartoe ook de melkzuurbacterie Lactobacillus behoort).

Ze kunnen grampositief (blauwpaars) of gramnegatief (rood bij kleuring van de celwand) zijn en ze hebben een tweepolig cellichaam. Bij deling ontstaat aan beide uiteinden een dochtercel. De tuberkelbacil (Mycobacterium tuberculosis) is gekend als veroorzaker van tuberculose.

Met iedere ademhaling krijg je duizenden bacteriën binnen, met iedere hap eten miljoenen. Van onze 1,5kg microben zitten er 700 soorten in de mond. We hebben meer bacteriën dan eigen lichaamscellen, een verhouding van ca. 1,3 : 1. Dat zijn meer dan honderdduizend miljard microben per mens. Dus ongeveer veertienduizend keer het aantal mensen dat op aarde woont. (Scientias 2016) (zie Menselijk bioom).

Antibiotica zijn stoffen die bacteriën in hun groei remmen of zelfs doden.

“Laten we niet vergeten dat de bacillen ons ook –van de andere kant van de microscoop- observeren.’(Stanislav Jerzy Lec)
‘De geneeskunde maakt dat je langer sterft.’(Plutarchus)
Bacterie: Wat zie je er slecht uit, wat heb je? Last van penicilline!

Gisten (zie rijsmiddelen, brood, bier, wijn)